Arduino/Lektion 2.3

Från Wikiversity
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Här samlar vi några användbara kodexempel för sådant som man typiskt behöver göra i projektet.

Eempelkod spänning ut[redigera]

Exempelkod för att lägga ut en spänning för att styra motorn

/*
 Spänning ut

 This example shows how to set a voltage to pin 9
 using the analogWrite() function.

 This example code is in the public domain.
 */

int forward = 9;      // the pin that the motor is attached to
int velocity = 4;  // how fast the motor is running


// the setup routine runs once when you press reset:
void setup() {
 // declare pin 9 to be an output:
 pinMode(forward, OUTPUT);
}

// voltagee to the motor
void loop() {
 // set the voltage of pin 9:
 analogWrite(forward, velocity);
 delay(20);
 }