Energiteknik 1

Från Wikiversity
Kursbeskrivning


Kursen Energiteknik 1 är en kurs som introducerades i den svenska gymnasieskolan höstterminen 2011 och är en obligatorisk kurs för alla inriktningar i elprogrammet. Kursens syfte är att ge eleverna de praktiska och teoretiska grundkunskaper som krävs för att planera och arbeta med energitekniska system och processer såväl som kunskaper om hållbar energi, alternativa energikällor och kretsloppstänkande.

Den här Wikiversity-kursen innefattar delar av gymnasiekursen och det finns därför viktiga saker att påpeka:

  1. Grundförutsättningarna för kursen är de kursmål som upprättats av skolverket (se länkar nedan) och kursen måste utgå från dem.
  2. Så vida inte kursen genomförs inom ramarna för en formell undervisning så kan inga betyg eller studieintyg delas ut efter genomgången kurs.
  3. Vid varje kurstillfälle bestämmer den kursansvarige hur stor del av kursen fullständiga material som kommer att hanteras och på vilket sätt.
  4. Kursen innehåller praktiska element som kan vara svåra eller omöjliga att genomföra utan rätt verktyg, lokaler och en fysiskt närvarande handledare.
Kursmål


De fullständiga och officiella kursmålen finns att hitta på skolverkets hemsida (se länkar nedan), de kursmål vi anger här är en bearbetad och till viss del förenklad version av dem.

Efter genomgången kurs bör eleven utvecklat grundläggande kunskaper om:

  • Måttsystem, enheter och beräkningar av energi och effekt.
  • Olika energitekniska utrustningar och energitekniska system.
  • Olika energikällor och bränslen samt energibärande mediers egenskaper.
  • Lagar, riktlinjer och andra bestämmelser som gäller området.
  • Enklare hantering, mätning, underhåll och montering av energiteknisk utrustning.
  • Hållbar energi, kretsloppstänkande och vattenrening.
Kurstillfällen


Denna kurs kan läsas individuellt eller som en grupp och ges vid olika tillfällen. Varje kurstillfälle utgår från specifika förutsättningar så var noga med att läsa igenom de planeringar, regler och riktlinjer som gäller vid varje gång.

Länk Kursstart Kursslut Kurstyp Lärare
El1 (ITG) vt2012 2012-01-23 2012-06-10 Avslutad Kaj

Kurstyper: Öppen = Alla kan delta, Semiöppen = Öppen för alla men med vissa begränsningar, Stängd = Endast för specifikt angivna delatagare, Avslutad = Kursen har avslutats och det går inte längre att delta.


Information


Färdigställningsstatus: det här projektet är bara påbörjat.
Projekttyp: Det här projektet är en kurs.
Ämne: Den här resursen hör till ämnesgruppen Teknik


Ämne: Den här resursen hör till ämnesgruppen El


Attribution: Användare Kaj skapade det här projektet. Var god, samordna vidare utveckling med honom/henne om det är möjligt.