Introduktion till Sydsamiska/Grammatik/Verbgrupp I

Från Wikiversity
Hoppa till navigering Hoppa till sök

I verbgrupp I (skrivs med romerska siffror) är det i 1, 2 och 3.p. presens omljud i första stavelse och perfektum och vokalskifte i andra stavelse. I preteritum har långa vokaler vokalförändring i första stavelse och alla vokaler vokalskifte i andra stavelse.

Verben med stamm på - ie kan i 1.p. flertal och 2.p. total och flertal samt 3.p. total ha en längre stamm på - j böjt som verb med stamm på tre stavelser.

I nordligare dialekt uttalas 1.p. ental -m som -b

Infinita verbformer
Form Exempel Översättning, kommentar
Infinitiv bissedh och steka
Nektingsform bissieh im bissieh jag steker inte
Tillståndsform bissieminie manne bissieminie jag håller på att steka
Perfektum bässeme manne bässeme jag har stekt
Verbsubstantiv bisseme stekning
Finita verbformer
Person Presens Preterium Imperativ
I första stavelsens vokal får vi omljud i 1.p., 2.p. och 3.p. från i-ä . I andra stavelse vokalskifte från e-a. Skrivs med ljust i. I första stavelsens vokal ingen vokalförändring. I andra stavelsens vokalskifte från e-i. Skrivs med ljust i. Imperativ har samma former som i 2.p., total och flertal presens, undantaget 2.p. ental i verbgrupp I med stammar på -ie.
1.p. ental bässam bissim
2.p. ental bässah bissih bissieh
3.p. ental bässa bissi
1.p. tvåtal (dualis) bissien bissimen
2.p. tvåtal (dualis) bisseden bissiden bisseden
3.p. tvåtal (dualis) bissiejägan bissigan
1.p. flertal bissebe bissimh
2.p. flertal bissede bissidh bissede
3.p. flertal bissieh bissin