Wikiversity:Allmänt förbehåll

Från Wikiversity

Alla som har tillgång till internet kan skriva på Wikiversity och påverka dess innehåll. Detta är en av Wikiversitys styrkor, men också en av dess svagheter. Inga garantier lämnas för korrektheten i innehållet. Tänk på att Wikiversitys innehåll, som lagras på servrar i Florida i USA, kan vara olagligt i det land där du bor.