Wikiversity:Stilguide

Från Wikiversity

Stilguiden anger riktlinjer om lämplig stil för språk och form på svenskspråkiga Wikiversity som är passande för ett webbaserat universitet. Konventioner för artiklarnas stil gör dem mer lättlästa, men stilguiden är inte tvingande. Hänvisa gärna andra användare till denna sida, men ibland gör artikelns ämne eller innehåll det lämpligt att avvika från stilguiden.

Språk[redigera]

Allmänt[redigera]

 • Krångla inte till det i onödan.
 • Till skillnad från Wikipedia är det på Wikiversity tillåtet att referera till sig själv, även om det bör användas med måtta.
 • Använd inte enbart förnamn för att referera till personer. Använd istället fullständigt namn eller enbart efternamn. Andra gången en person nämns i ett och samma stycke kan ett personligt pronomen användas. Undantag för personer som saknar egentligt efternamn.
 • Wikiversity har ganska liberala riktlinjer för språk. Olika fall kan kräva olika språkstilar, vissa vill skapa ett personligt kursmaterial, medan andra vill skapa ett mer faktabaserat.

Läsarperspektiv[redigera]

Ta hänsyn till läsarnas kunskapsnivå. Wikiversity skall vara tillgängligt för så många som möjligt; därför bör introduktion och andra övergripande avsnitt vara förståeliga för en bred publik. Därutöver kan det finnas mer specialiserade avsnitt som vänder sig till läsare med förkunskaper på varierande nivå. I sådana delar kan komplicerade fackuttryck ges en wikilänk istället för att undvikas eller förklaras.

Skrivregler[redigera]

Vanligtvis undanhåller sig Wikiversity från regler, men här är det lämpligt att författa några grundläggande regler som inte bör brytas mot:

 • Skriv på korrekt svenska. Texter på andra språk brukar tas bort relativt fort.
 • Undantag från regeln att skriva på svenska kan vara citat samt relevanta namn på andra språk eller alfabet.
 • Vi följer gängse svenska skrivregler, till exempel dem som finns beskrivna i Svenska skrivregler utgiven av Språkrådet eller Myndigheternas skrivregler.

Form[redigera]

Portaler[redigera]

Kurser[redigera]

 • Nya kurser skapas som underkurser till en portal.
 • Samma kurs kan vara i två olika portaler.

OER, forskning och resurser[redigera]

 • OER, forskning och resurser skapas som separata sidor och kategoriseras som vad de är.

Mallar[redigera]

 • Mallen {{portal}} används till portaler. {{robelbox}} är smidig för kurser.

Referenser[redigera]

 • Mycket av informationen här har inspirerats av motsvarande sida på Wikipedia.