Wikiversity:Forskning

Från Wikiversity

Olika typer av forskning[redigera]

Akademisk forskning[redigera]

Akademisk forskning är den forskning som sker vid akademiska institutioner som högskolor och universitet, till exempel inför magister- eller doktorsexamen. Denna typ av forskning genomgår kontinuerlig granskning så att den följer såväl etiska som metodologiska regler och siktar oftast mot publicering i en vetenskaplig tidsskrift.

Inom den akademiska världen sker även forskning på lägre nivå. Dessa forskningsprojekt har oftast som syfte att träna studenter i själva forskningsprocessen och ämnas inte för vetenskaplig publicering.

Amatörforskning[redigera]

Amatörforskning innefattar i stort sett all forskning som sker utanför de akademiska institutionerna, men används oftast för att beskriva släktforskning och hembygdsforskning. Amatörforskning bör inte ses som en nedsättande term utan betyder helt enkelt att forskningen genomförs av någon som inte har det som sitt yrke. Många amatörforskare lägger ner lika mycket arbete i sina projekt som yrkesforskare. En viktig skillnad är dock att amatörforskare genomgår inte samma granskningsprocess som de akademiska forskarna och man bör därför anta en extra kritisk inställning till dessa resultat. Detta är sällan något stort problem då amatörforskningen till absolut största del intresserar sig för ett ytterst smalt område, som sin egen släkt eller sitt lokalsamhälle, och sällan visar på kontroversiella resultat.

Primär- och sekundärforskning[redigera]

Primärforskning skapar ny vetenskaplig kunskap genom till exempel experiment.

Sekundärforskning innebär en vetenskaplig granskning av befintlig kunskap. Detta kan innebära att granska, sammanfatta och koppla ihop tidigare forskningsresultat för att försöka skapa nya perspektiv, och för att undvika att uppfinna hjulet gång på gång.

Riktlinjer för forskning[redigera]

Wikiversity och forskning[redigera]

Så länge forskningen sker inom ramarna för vad som kan ses som amatörforskning eller akademisk forskning på låg nivå är det fritt fram att använda Wikiversity som plattform för kommunikation, samarbete och faktainsamling.

Om forskningen på något sätt går utanför dessa ramar, till exempel om det är i samband med akademisk forskning eller om forskningen på något sätt kan ses som kontroversiellt, antingen genom syfte eller metod, bör det ske i samarbete med en befintlig akademisk institution. Det betyder att även dessa forskningsprojekten är välkomna här så länge det framgår vilken skola och vilken person som handleder projektet.

Om det är osäkert inom vilken kategori ett specifikt projekt hamnar så kommer frågan lyftas för diskussion och beslut genom konsensus inom Wikiversitys community.


Forskningsetik[redigera]

All forskning vid Wikiversitetet bör:

  • genomföras på ett sätt som tillåter utomstående granskning av såväl metod som resultat
  • aldrig utelämna eller förvanska resultat
  • så långt som möjligt utgå från en neutral ståndpunkt (NPOV)
  • öppet redovisa sitt syfte och möjliga intressekonflikter
  • tydligt redovisa källor.