Arduino/Övningsuppgifter Ohms lag

Från Wikiversity
Hoppa till navigering Hoppa till sök

De här uppgifterna har skapats av elever och kvaliteten är varierande. Redigera gärna.

Shifat[redigera]

Uppgift


Spänningen är 6 V och lampan ger ett spänningsfall på 2,5 V. Motståndet har resistansen 100 Ω. Hur mycket ström går i kretsen?

Mitt kopplinggschema
Farm-Fresh brain trainer.png Bra!Facit: (klicka expandera till höger)

Spänningen över motståndet är 6 - 2,5= 3,5 V
Strömmen I = 3,5 / 100 = 0,035 A
Svar: 0,035 Ampere


Liam -[redigera]

Uppgift


Strömmen är 10 V. Båda lamporna har 2,5 Ohm i resistans, Vad är effekten?

Krets med 2 lampor
Farm-Fresh brain trainer.png Bra!


Facit: (klicka expandera till höger)

Kretsen har två parallellkopplade lampor med resistansen 2,5 Ohm. Deras ersättningsresistans blir 1,25 Ohm.
Lamporna serie med det stora motståndet ger ersättningsresistansen 31,25 Ohm.
I = U/R och P = U I
U = 10 V, R = 31,25 Ohm
I = 10 / 31,25 = 0,32 A
P = 0,32 * 10 = 3,2 W

Kani[redigera]

Uppgift


Vad är strömmen?

Ohms lag


Facit: (klicka expandera till höger)

Addera dom två motstånd.

10 / 200 = 0.05 A

Madelene[redigera]

UppgiftVad är strömmen? Om U= 400V och R = 200Ω och lampan har en resistans på 100 Ω.

Krets med motstånd och lampa
Farm-Fresh brain trainer.png Bra!


Facit: klicka på visa till höger

U = 400 V, R= 200Ω, lampans resistens = 100 Ω, I = ? A

100 + 200 = 300, 400 / 300 = 1,33

Svar: strömmen är 1.33 A


Armin[redigera]

Uppgift


Hur stor är strömmen genom lamporna?

Krets med glödlampor och resisitor
Farm-Fresh brain trainer.png Bra!Facit: (klicka expandera till höger)

Addera motståndens resistanser: 200 + 100 + 50 = 350

I = U/R

I = 5V / 350Ω = 0,014 A


Riaz[redigera]

Uppgift


Hur stor är strömmen genom lampan?

Krets med glödlampa och motstånd
Farm-Fresh brain trainer.png Bra!Facit: (klicka expandera till höger)

Addera motståndens resistanser: 300Ω + 50Ω = 350 Ω

I = U / R

I = 15 V / 350 Ω = 0,043 A

Edvin[redigera]

Uppgift


Det finns två batterier som tillsammans utger 10v och sedan en resistor med 500Ω, vad är strömmen och effekten om varje lampa har en resistans på 5Ω? Svara gärna i mA och mW!

Krets med tre lampor, två batteri som tillsammans utger 10v och ett motstånd med 500Ω.
Farm-Fresh brain trainer.png Bra!


Facit: (klicka expandera till höger)

 Lamporna: I / R = 1 / 5 + 1 / 5 + 1 / 5
            R = 5 / 3
 Totala resistansen: 500 + 5 / 3 = 501.66...
 Strömmen: 10 / 501.66 = 0.01993A (19.93mA)
 Effekten: U • I = 0.1993W (199.3mW)          

Crippa Pettersson[redigera]

Uppgift


Vad är strömmen?

En krets med batteri och motstånd


Facit: (klicka expandera till höger)

Ta U / R = 12 / 3000= 0,004 A

Svar: strömmen är 0,004 Ampere

David Toreborg - motstånd och lampa[redigera]

Uppgift


Vad är strömmen?

Krets med lampa och motstånd


Facit: (klicka expandera till höger)

50V / 83Ω = 0,6024 ≈ 0,602 A

Mikael Paulson[redigera]

Uppgift


1.Spänningen är 3V, resistansen är 50Ω och högtalarens resistans är 25Ω. Vad blir strömmen?

2.Nu har du alla komponenter för att räkna ut nästa uppgift, Hur stor blir effekten?

3.Hur mycketenergi förbrukas om högtalaren är på i 2 dagar?

en krets med en högtalare
Farm-Fresh brain trainer.png Bra!Facit: (klicka expandera till höger)

1. U / R = I
3 Volt / 75 Ohm = 0,4 Ampere
2. U * I = P
3 Volt * 0,4 Ampere = 1,2 Watt
3. 1,2W * 48 h = 57,6 Wh

Emre Demirel[redigera]

Uppgift


Batteriets spänning är 15 volt och högtalarens resistans är 8 Ω. Vad blir effekten (i Watt) och strömmen (i Ampere)?

Beastmode
Farm-Fresh brain trainer.png Bra!Facit: (klicka expandera till höger)

Resistansen är kortsluten så den räknares inte med.

I = U/R = 15V / 8 Ω =1.875A

P = U I = 15V *1.875A = 28.125 W

Svar: 1.875 Ampere och 28.125 Watt

Teodor Eklund[redigera]

Uppgift


1. Resistansen är 20Ω och Spänningen är 40V, vad är strömmen? 2. Vad är Effekten genom kretsen?

Krets med glödlampa, batteri, strömbrytare och resistans.


Facit: (klicka expandera till höger)

U/R= I
 I*U= P
 1. 40V/27Ω = 1.48A
 2. 1.48A*40V= 59W

Cristian Blaj[redigera]

Uppgift 1. Hur stor är strömmen genom lampan?
 2. Vad är effekten i lampan?
 3. Vad är effekten i motståndet?
Lampan har 10Ω


Facit: (klicka expandera till höger)

skriv din lösning till uppgiften här

Addera motståndens resistanser: 3300 + 10 = 3310

1) I = U/R

I = 12V / 3310Ω = 0.0036 A

2) I= V/R 0.0036*3300= 11,88~

Fredrik B[redigera]

Uppgift


Vad är strömmen i kretsen

Schema
Farm-Fresh brain trainer.png Bra!Facit: (klicka expandera till höger)

Man räknar ut strömmen I = P / U

Addera effekterna 3 W + 18 W + 7 W = 28 W P = 28 W

Dela sedan den gemensamma effekten med spänningen P / U = 28 / 210 = 0.13

Svar: 0.13 A

Viktor Melin[redigera]

Uppgift


Uppgiften är att ta reda på om en säkring på 10A räcker till för lamporna samt vattenkokaren.

En krets med 230volt, samt motstånd


Facit: (klicka expandera till höger)

Det behövs totalt ca 8.35A
I = A/230 
A = 1800 + 60 + 60 = 1920/230 
I = 8,35A

Georgek[redigera]

Uppgift


Du har 4 komponenter med 0,7V, 12V, 2V och en resistans med 300Ω.

1 Vad blir strömmen?

2.Vad blir strömmen om du sätter på strömbrytaren?

Stuff.
Farm-Fresh brain trainer.png Bra!Facit: (klicka expandera till höger)

1.Inget ( Strömbrytaren är av )
2. Addera alla 3 komponenter som blir 0,7 + 12 + 2 = 14,7 V.
230 - 14,7 = 215,3 V
215,3 V / 300 Ω = 0,7 Amp

Emma[redigera]

Uppgift


Vad är strömmen om U= 7V och R = 400Ω?


En bra bild


Facit: (klicka expandera till höger)

7/400= 0,0175 A

Anna[redigera]

Uppgift


Vad är strömmen?


Kopplingsschema


Facit: (klicka expandera till höger)

8V /300Ω=0,027

Alexander[redigera]

Uppgift


Hur stort är motståndet?

Lagen af ohm


Facit: (klicka expandera till höger)

U/I=R 12 / 0,010 = 1200 Ω

Daniel - Parallella motstånd och lampor[redigera]

Uppgift


vad är strömmen?

Krets med resistans och 3 lampor


Facit: (klicka expandera till höger)

1/12 = 1/20 + 1/7 + 1/7 + 1/7

1/12 = 1/20 + 3/7 = 1/21

R= 21/10

KORV!

Jonas Sjölund[redigera]

Uppgift


A) Vad blir strömmen om man har 30 volt och 300 ohm?

B) Hur många watt är det på lamporna?

Kopplingschema


Facit: (klicka expandera till höger)

A) 5+5+20 = 30V 30/300 = 0,1A svar: 0,1 a B) 10 * 0,1 = 1 Watt Svar: 0,5 watt per lampa

Herman Dagervik ![redigera]

Uppgift


Skriv uppgiftstexten här

Motstånd och lampa i en krets


Facit: (klicka expandera till höger)

skriv din lösning till uppgiften här

Nabbir[redigera]

Uppgift


A) Hur mycket ström går igenom hela kopplingen när strömbrytaren är stängd?

B) Vad händer när du slår på strömbrytaren?

C) Vad är effekten runt hela kopplingen när strömbrytaren är stängd?

Kopplingsschema


Facit: (klicka expandera till höger)

R =Resistans [Ω] I = Ström [A] U = Spänning [V] P = Effekt [W]

A) 35 + 10 + 10 = 55 5/55 ≈ 0,09 (0.09090...) 0,09 * 2 ≈ 0.18 (0.1818...) Svar: 0.18 (0.1818...) A

B) 35 + 10 + 10 = 55 5/55 ≈ 0,09 (0.09090...) Svar: Strömmen som går igenom är 0,09 (0.09090...) A

C) 5 * 0.18 (0.1818...) =0.909W Svar: 0.9W

Markus Johansson[redigera]

Uppgift


Elektrisk krets av en högtalare.

Vad är effekten på högtalaren?

Electric Circuit of a speaker


'

P = U x I där

P = Effekt [W] U = Spänningens effektivvärde [V] I = Strömmens effektivvärde [A]

Lucas Renz[redigera]

Uppgift


Vad är resistansen i lampan?

Den här uppgiften fungerar inte riktigt. Kan du hjälpa till genom att ge förslag på hur uppgiften skulle ha formulerats istället eller hur figuren skulle ritats?

Omhs Laws


Facit: (klicka expandera till höger)

R=U/I U=12.5 I=50 12.5/50=0.25 Ohm