Arduino/Lektion 2.5

Från Wikiversity
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Mål[redigera]

Target 10 points.svg
Mål för undervisningen Mål för dagens övning

Det här momentet rör Förmåga 9: Förmåga att kommunicera inom det tekniska området samt kommunicera om teknik.

genom denna övning arbetar vi med följande centrala innehåll:

CI 1: Teknikutvecklingsprocessens alla delar
CI 2: Entreprenörskap och kreativa processer.
CI 3: Materials tekniska egenskaper, till exempel elektriska och mekaniska samt materialens möjligheter och begränsningar utifrån olika användningsområden.
CI 5: Kvalitetsarbete och riskanalys.
CI 6: Ritteknik och CAD.
CI 7: Projektarbetsteknik och skriftliga framställningar.
CI 8: Tekniska begrepp, teorier.
CI 11: Kommunikationsteknik för lärande och förmedling av teknik och information.


Reflektionsfrågor[redigera]

Innan projektet är klart behöver vi göra en utvärdering. Du kommer att reflektera över följande frågor:

 1. Vilka medlemmar ingick i gruppen?
 2. Vad hade vi för mål med projektet
 3. Har vi nått målet?
 4. Vad är kvar att göra?
 5. Vad behöver vi för resurser för att nå målet?
 6. Hur lång tid bedömer jag att det tar att nå målet?
 7. Vilka nya idéer har uppstått under projektets gång?
 8. Vad har jag bidragit med i projektarbetet?
 9. Är jag nöjd med min insats?
 10. Hur har de andra bidragit till projektet?
 11. Hur har grupparbetet fungerat?

Inlämning[redigera]

Båda dokumenten ska lämnas in som en pdf på Progress - Teknik 1 - F9.

Förmåga 9 lyder: Förmåga att kommunicera inom det tekniska området samt kommunicera om teknik.

 1. Lämna in svaren på frågorna
 2. Lämna in er projektrapport i det skick som den befinner sig just nu.