Edward Said

Från Wikiversity

Under bearbetning

Said är ett tungt namn inom den poststrukturella teorin och jag återkommer ofta till hans banbrytande verk Orientalism och även senare texter han gjort innan han gick bort för några år sedan. I intervjun, som känns lite gammal emellanåt genom att det refereras det som föreföll aktuellt då såsom Rushdies "Satansverserna", 1996, diskuteras bla

orientalism och feminism -

Omvänd orientalism - poststrukturalism, representation

Occidentos - "ett synsätt enligt vilket allt ont kommer från väst" (Said 2005 s 263).

Färdigställningsstatus: det här projektet är bara påbörjat.