Entreprenörskap/Marknadsundersökningar

Från Wikiversity

Marknadsundersökningar[redigera]

Definition


Top Down eller Bottom Up

Vid produktutveckling, programmering, design eller annan innovativ verksamhet är det vanligt att arbeta med två perspektiv. Dels kan man arbeta med helheten och de stora delarna först och jobba sig ner mot detaljerna. Men man kan också börja med att utveckla detaljer och smådelar vilka sedan sätts ihop till den hela produkten. Det kallas Bottom Up. Ofta jobbar man på båda sätten i ett projekt. En person kan arbeta med båda synsätten parallellt och man kan ha en projektgrupp där några arbetar nerifrån och andra uppifrån.

I kursen Entreprenörskap har jag organiserat undervisningen så att vi nosar på alla aspekter av projektarbete och företagande först så att ni ska få överblick. Senare kommer vi att fördjupa oss inom varje område. Så har vi exempelvis gjort ett kort personlighetstest tidigare och vi kommer att göra det mer djuplodande senare.

Nedan följer ett exempel med att ta fram e ny bil där jag listat några exempel på aktiviteter inom Top Down respektive Bottom Up.

Top Down

 • säkerhet
 • teknik
 • utrymme
 • ekonomi
 • miljö

Bottom Up

 • kullager med lägre friktion
 • anpassa motorn för biobränslen
 • bromsklossar som slits mindre
 • lackering utan farliga lösningsmedel
 • däcken

Det är ofta så att valet av koncept på Top-nivå påverkar marknadsföringen och hur man nischar sin produkt.Uppgift


Frågor att undersöka i marknadsundersökningen

Du ska göra en snabb marknadsundersökning med datorns hjälp. Här är några frågor du ska försöka besvara:

 • Behov eller problem som vi ska lösa
 • Kundnytta uttryckt i ord och pengar
 • Liknande produkter
 • Konkurrenter
 • Hur många kan man sälja per månad i Sverige
 • Hur ska vi marknadsföra oss
 • Hur ska vi distribuera

Tänk på att det är exempel på frågor som inte passar alla produkter.


Gör färdigt och lämna in[redigera]

Gör färdigt er marknadsundersökning och ladda upp den på Progress, Entreprenörskap, Förmåga 2 (starta företag).

Gör färdigt frågorna i marknadsundersökning. Lägg länken på Wikiversity. Det går bra ändra frågorna i efterhand. Se till att du har kryssat för att man ska kunna se resultatet efteråt.

Gå nu in och besvara så många av dina kamraters frågor som du hinner.

Avsluta med att titta på sammanställningen av svaren på din undersökning.

Kolla Cint[redigera]

Om du får tid över går du ut på nätet och tittar på företaget Cint och ser vad de gör och se om du kan testa deras funktion gratis.


Google Forms[redigera]

Marknadsundersökningar går ut på att be människor berätta vad de tycker om din produkt eller tjänst. man kan gå ut på stan och fråga folk. Man kan skicka frågor per post. Det vanligaste är att man använder elektroniska frågor.

Ett av de enklaste verktygen är Google Drive. Du skriver dina frågor i ett formulär (Forms), publicerar det och sedan får du en länk du kan lägga på hemsidor, i mejl eller sociala medier.

Fler frågor[redigera]

Ännu fler frågor[redigera]