Franska/Steg 1/Enkla grammatiska regler

Från Wikiversity
Hoppa till navigering Hoppa till sök

När man ska börja lära sig ett nytt språk är det viktigt att få lite insikt i vissa elementära grammatiska termer. Denna sidas avsikt är inte att förblinda elever med vetenskap, utan att ge en bra grund med användbara lingvistiska termer med exempel på svenska, samt målspråket, franska.

Följande termer är bra att kunna när du skall börja

Det franska substantivet[redigera]

Ett substantiv, i dess enklaste form, är ett ord på ett ting. Det finns fyra substantiv i föregående mening: "substantiv", "form", "ord" och "ting". Substantiv kan vara saker som vi kan se, (bok, stol, Jonathan), det vill säga, konkreta, eller inte se (misär, glädje, fuktighet), det vill säga, abstrakta. "Kung Karl XVI Gustav" är också ett substantiv. Substantiv som namnger personer, platser, landmärken, geografiska områden och så vidare, kallas för egennamn. L'homme (mannen), la femme (kvinnan/frun) och les voitures (bilarna) är alla exempel på franska substantiv. Det är viktigt att notera att substantiv på franska, som i många andra språk, har genus och numerus. Det franska substantivet kan vara ett av två genus, maskulint eller feminint. Det är viktigt för kursdeltagaren att notera att dessa är helt arbiträra grammatiska termer - ett feminint franskt substantiv har inga märkbara feminina egenskaper, och på samma sätt är ett maskulint substantiv på inga sätt manligt. Likt engelskan pluraliserar franskan vanligtvis substantiven genom att lägga till bokstaven 's':

 • un homme (en man)
 • deux hommes (två män)
 • une femme (en kvinna)
 • six femmes (sex kvinnor)

Den franska artikeln[redigera]

Franskans genus kan vanligtvis märkas genom att identifiera den obestämda eller bestämda artikel som föregår ordet. De bestämda artiklarna, le, la och les indikerar ett specifikt objekt, likt engelskans "the" och motsvarande svenskans ändelse - en och -et på substantiv. Artiklarna le och la förkortas när de föregår ett substantiv som börjar på en vokal eller ett tyst h. Resultatet blir då l' följt av ordet utan mellanslag.

De obestämda artiklarna, un, une och des syftar på ett objekt, men inte ett specifikt.

Ett feminint franskt substantiv kommer efter la eller une.

 • La femme est jolie (damen är söt)

Ett maskulint franskt substantiv kommer efter le eller un.

 • Le chat est bleu (Katten är blå).

Franska substantiv i plural följer vanligtvis antingen les eller des.

 • Les femmes sont tristes (Damerna är ledsna).
 • Des fermiers m'ont vu (Några bönder såg mig).

Detta är ett användbar grammatisk fingervisning för att indikera numerus och genus, men en seriös franskastudent borde notera att man måste lägga ner kraft på att lära sig genuset på de nya substantiv man träffar på. Som sådant borde man lära sig substantiven samtidigt som man lär sig artikeln.

Det franska verbet[redigera]

Ett verb, i dess enklaste form, namnger en aktion. I den föregående meningen är namnger verbet. En verb kan antingen vara en fysisk aktion (jag går, han springer, hon hoppar, de spelar) eller emotionell/osynlig (han misstänker, de hoppas, vi tror).

Ett verb kräver vanligtvis ett subjekt. Ett subjekt är det som utför verbet, och den eller det måste vara ett substantiv eller ett pronomen.

Hunden går (subjekt hunden, verb går): le chien marche.
Mattias och jag diskuterar mycket (subjekt Mattias och jag, verb diskuterar): Matthieu et moi nous disputons beaucoup.

Ibland kräver ett verb ett objekt. Det är en hjälp att tänka på det grammatiska objektet som den enhet som blir "verbat".

Jag kommer att äta chokladen (subjekt Jag, verb kommer att äta, objekt chokladen). Franska: je mangerai le chocolat.
Drottningen tog te (subjekt drottning, verb tog, objekt te). Franska: La reine a pris du thé.
Vi vill inte äta kött (subjekt vi, verb vill, objekt kött). Franska: nous ne voulons pas manger de la viande.

Transitivitet och dativ- och ackusativobjekt tas upp vid ett senare tillfälle.

Det franska verbet är ett komplex och skrämmande för nya franskastudenter. Det finns dock flera enkla hjälpmedel som gör att man kan lära sig verben på ett smidigt sätt.

 • (a) Majoriteten av franska verb följer ett regelbundet mönster.
 • (b) Majoriteten av franska verb tillhör en av tre grupper. Namnet på verbet (i svenska "spela", "hoppa", "önska") kallas infinitiv" och i franska består det enbart av ett ord - verbet i grundform, som i "parler" (prata), "finir" (avsluta) och "vendre" (sälja). De tre verben är exempel från de tre olika grupperna. "Parler" är ett exempel från det som kallas för -ER-gruppen, där alla slutar på "er", "Finir" är ett exempel på ett verb ur -IR-gruppen, där alla verben slutar på "ir" och "vendre" är ett exempel på verb ur -RE-gruppen, där alla verben slutar på "re". De kallas för första, andra och tredje deklinationen på lingvistiskt språk. De har olika böjningsmönster.
 • (c) Om du lär dig ett regelbundet verb på franska i presens, kan du alla former, förutsatt att du kan böjningsschemat.

jouER (att spela):

je joue, tu joues, il/elle/on joue, nous jouons, vous jouez, ils/elles jouent.
Verb som fungerar på detta sätt inkluderar verb som "parler" (att tala), "marcher" (att gå), "aimer" (att gilla, älska) och tiotusentals andra.

finIR (att avsluta):

je finis, tu finis, il/elle/on finit, nous finissons, vous finissez, ils/elles finissent.
Verb som fungerar på detta sätt inkluderar "munir" (att förse), salir (att smutsa ner) och pourrir (att ruttna).

vendRE (att sälja):

je vends, tu vends, il/elle/on vend, nous vendons, vous vendez, ils/elles vendent.
Verb som fungerar på detta sätt inkluderar även rendre (att ge tillbaka). Den tredje deklinationen är den ovanligaste i franskan.

På den här grundläggande nivån är det viktigt att få kontroll över vad tempus är. Ett verb kan finnas i många olika kombinationer av modus och tempus, men de fyra grundläggande tempus som en franskastudent på nybörjarnivå behöver kunna är:

 • Presens: Jag går
 • Preteritum: Jag gick
 • Perfekt: Jag har gått
 • Futurum: Jag ska gå, jag kommer att gå

Det finns tre grupper av franska verb:

 • Första gruppen (er)

Första verbgruppen slutar i infinitiv med -er (förutom aller (att gå) som är ett oregelbundet verb)

Exempel : jouer (att spela), manger (att äta), chanter (att sjunga), danser (att dansa).

De beter sig alla på samma sätt, om man bortser från att varje fransk grammatikregel har några undantag, som appeler eller acheter som har några accenter eller dubbelkonsonanter.

 • Andra gruppen (ir)

Andra gruppen slutar i infinitiv på -ir , och får ett "iss" i första pluralform

Exempel :

finir (att avsluta) → nous finissons
choisir (att välja) → nous choisissons
grandir (att växa upp) → nous grandissons

De har också samma beteende, så när du kan ett verb kan du alla. Dock slutar några verb på -ir men tillhör inte gruppen, som partir (att lämna) som blir nous partons, venir (att komma) → nous venons, med flera


 • Tredje gruppen (resten)

Tredje gruppen består av alla återstående verb. Det finns vissa regelbundenheter i gruppen (vissa slutar på -dre eller -oir) men det finns inga enkla regler. Det är den oregelbundna verbgruppen.

Det franska adjektivet[redigera]

Ett adjektiv berättar hur ett substantiv är. Är substantivet stort? Glatt? Fult? Oroande? De är alla adjektiv.

En snabb bil (substantiv: bil, adjektiv: snabb). Franska: une voiture rapide En extremt tråkig men användbar bok (substantiv: bok, adjektiv: tråkig, användbar). Franska: un livre très ennuyeux mais utile. Två olyckliga, gröna och hungriga elefanter letade efter en lila hund (substantiv: elefanter, hund. adjektiv: olycklig, grön, lila) Franska: deux éléphants verts, malheureux et affamés ont cherché un chien pourpre.

Återigen, om man lär sig en grundläggande regel kan man förmodligen använda det på majoriteten av de franska adjektiven. Det franska adjektivet styrs av genus och numerus. Ändelserna på adjektivet ändrar sig till att reflektera och överensstämma mer numerus, kasus (mer om det senare) och genus av substantivet.

Således:

un homme méchant (en stygg man) maskulin singular
une femme méchante (en stygg kvinna) feminin singular
des hommes méchants (några stygga män) maskulin plural
des femmes méchantes (några stygga kvinnor) feminin plural

Lägg märke till de förändringar som sker i stavningen av adjektivet méchant. Dessa ändelser kan användas till majoriteten av de franska adjektiven. Det finns även hundratals oregelbundna adjektiv, och problem som rör nyanser av betydelse och ordordning, men de problemen kommer att tas upp på en mer avancerad nivå, och är inte relevanta för dessa grundläggande grammatiska regler.

Aktiviteter[redigera]

Nu när du har en grundläggande förståelse för tre huvuddelar av talet (substantivet, verbet och adjektivet) kan du börja dekonstruera en fransk mening.

Identifiera de tre delarna av från detta extrakt ur Mon bel oranger (de Vasconcelos)

Glória avait raison. C'était la plus belle chose du monde. Quel dommage que je ne puisse pas lui raconter que j'avais vu la poésie vivre. Ce n'était pas une fleur mais des petites feuilles qui tombaient des arbres et s'en allaient vers la mer

Gloria hade rätt. Den var det mest vackra saken i hela världen. Vad synd att jag inte kunde berätta för henne att jag hade sett poesi bli till liv. Detta var ingen blomma, bara små blad som faller från träden och tar sig mot havet.

Substantiv: la chose, le monde, le dommage, la poesie, une fleur, des feuilles, des arbres, la mer
Verb: avait, etait, puisse, raconter, avais vu, vivre, etait, tombaient, s'en allaient
Adjektive: belle, petites.

Oroa dig inte över okända verbformer, modus eller tempus. Målet här var bara att identifiera grammatiska egenskaper.

Om du kan dekonstruera en mening, kan du skapa en? Använd det ordförråd som är här nedan och försök översätta till franska. Kom ihåg att ändra dina verb- och adjektivändelser för att på rätt sätt reflektera den grammatiska status som substantivet har i genus och numerus.

Pojken går med hunden. Hunden är liten och pojken är glad. Himlen är blå och fåglarna sjunger.

pojken = le garçon
hunden = le chien
att gå = marcher (ett regelbundet verb från gruppen -ER)
med = avec
är = est/sont
liten= petit (ett regelbundet adjektiv)
och = et
glad = heureux (oregelbundet, men givet i maskulin singular)
himlen = le ciel
blå = bleu (ett regelbundet adjektiv)
fåglarna = les oiseaux
att sjunga = chanter (ett regelbundet -ER-verb)
Du borde ha fått något i stil med Le garçon marche avec le chien. Le chien est petit, et le garçon est heureux. Le ciel est bleu, et les oiseaux chantent.

Försök att göra övningen flera gånger. Få pojken att sjunga, hunden blå, och fåglarna glada. Eller kanske glada fåglar som går? Kanske hunden och fåglarna går tillsammans? Eller kanske det finns fler än en hund? Genom att göra det här får du franskan att fungera för dig, och du kan ta dig vidare till svårare ämnen.