Fysik/Tid, längd och massa

Från Wikiversity
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Detta kursmoment i fysik behandlar ämnet tid, längd och massa. Kursmomentet är uppdelad i fem delkurser.

Mätningar[redigera]

Enheter[redigera]

En fysikalisk storhet är ett tillstånd eller en egenskap som kan mätas och/eller beräknas. Ett objekts falltid, vikt eller storlek är några exempel på storheter. Vid en mätning jämför man storheten med en enhet, t.ex. ett kilogram, en ampere eller en sekund. Resultatet av en mätning visar ett mätetal som anger storleken av enhetens storhet.

Exempel 1.1
En boll väger 1,3 kilogram
Kommentar: Storheten är bollens vikt, som mäts i enheten kilogram, med mätetalet 1,3

I fysiken använder man av storhetsbeteckningar som är internationella. Detta gör att personer som ej talar samma språk, kan förstå varandras nedskrivna beräkningar. Enheten ett kilogram har storheten massa och förkortas med storhetsbeteckningen m.

Tid[redigera]

Solen, månen och jordens rörelse påverkar det format som vi använder oss av när vi mäter tid.

Längd är när man mäter man kan mäta massa i N

Likformig rörelse[redigera]

Banan e gott

Massa[redigera]