Mall:Clear

Från Wikiversity
{{Clear}}
English:Corrects problem with sectionheaders floating beside images.
svenska:Åtgärdar problem med att avsnittsrubriker hamnar bredvid bilder.