Mall:Upphovsrättsskyddad av Wikimedia

Från Wikiversity
Denna bild (eller delar av den) är upphovsrättsskyddad av Wikimedia Foundation. Den är, eller inkluderar, en av de officiella logotyper eller designer som används av Wikimedia Foundation eller ett av dess projekt. Denna bild är inte licensierad under GFDL. Användande av logotypen är en del av "Wikimedia visual identity guidelines" och kräver tillåtelse.

© & ™ All rights reserved, Wikimedia Foundation, Inc. Wikiversity is a trademark of Wikimedia Foundation, Inc.

The Wikimedia Logo
The Wikimedia Logo