Medicinska bilder/Rapportinnehåll

Från Wikiversity
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Beroende på om ni arbetar i grupp eller enskilt skall ni utgå från en av följande listor på vad som skall ingå i rapporten. Tänk på att ni skall ta upp det som behandlar medicinska bilder i arbetet, och inte andra användningsområden med tekniken.

Titta gärna på den andre listan också på vad som kan ingå i arbetet för att få tips på vad ni kan söka på.

Grupparbete[redigera]

Några olika aspekter som bör ingå vid grupparbete är:

 • Definition av teknik.
 • Vilka är de medicinska behoven eller problemen som man löser genom att använda tekniken?
 • Var används den? På klinik eller vårdinstitution.
 • Hur många patienter undersöks?
 • Identifiera problem, för- och nackdelar, eller risker, med tekniken.
 • Vad tycker användarna, det vill säga både patienter och sjukvårdspersonal, om den?
 • Alternativ teknik och metodik. Vad har använts tidigare, vad är standard och vad är framtid?
 • Vilka utrustningar är vanliga och varför?
 • Speciella regler eller säkerhetsproblem av intresse.
 • Medicinska standarder som berör tekniken.

Eftersom rapporten är teknisk är det viktigt att fysiken bakom förklaras, hur datan samlas in och bearbetas och vilka typer av bildprojektion som används.

Stråldosrisker skall också tas upp i rapporten, och vilka risker för sjukdomar det finns. Glöm inte att det kan vara olika risker beroende på om det är barn eller vuxna och vilket kön man har.

Enskilt arbete[redigera]

De frågor som måste besvaras av rapporten vid enskilt arbete är:

 • Om tekniken är passiv (endast registrerar de signaler som genereras och skickas från kroppen) eller aktiv (måste stimulera kroppen med en signal för att få kroppen att reflektera/ transmittera/ generera en annan signal som registreras).
 • Strålningen:
  • Vilken typ av strålning som används.
  • Är den farlig eller inte?
  • Vad mäter man?
  • Vilken fysikalisk storhet mäts?
  • Vilken typ av interaktion mellan strålningen och kroppen genererar signalen som detekteras?
  • Strålskyddsbehov?
  • Svårigheter/ obehag för patienten?
 • Sensorerna:
  • Vilken typ av sensorer används?
  • Hur fokuseras/ riktas signalerna på sensorerna?
  • Hur fångar sensorerna signalerna och omvandlar dem till digitala (2D eller 3D) bilder?
  • Hur ökas sensorernas känslighet?
  • Sensorernas pris (allmänt sett), storlek och antal i kameran/ skannern?
  • Stress för personalen på grund av risker och arbetsbelastning?
 • Vilken typ av information fås:
  • Anatomisk struktur och/eller fysiologisk funktion/ aktivitet?
  • Vilka sjukdomar kan diagnostiseras med denna teknik?
  • Hur öka teknikens noggrannhet för att kunna fånga tillräcklig information för att uppnå rätt diagnostisering?
  • Hur förbättra bildkvalitet genom att optimera de parametrar som påverkar detta?
  • Krävs det andra tekniska och/eller kliniska åtgärder och patientförberedelse för att få bättre bilder?
  • Hur presenteras bilden och vad har den för kvalitet?
   • Suddig, skarp, diffus, kontrast, detalj- och/eller temporal upplösning, signal- till brusförhållandet, et cetera?
 • Rapporten måste inkludera:
  • titel och författarnamn
  • introduktion
  • teknisk och fysikalisk princip
  • signal- och bildinsamling
  • bildrekonstruktion och presentation
  • bildkvalitet
  • diskussion
  • slutsatser
  • referenslista till text, bilder, tabeller och figurer, som man måste hänvisa till i texten.

Antal sidor är 5 till 10, exklusive eventuella bilagor, kvalitet prioriteras framför kvantitet, skriv en komplett rapport som du själv blir nöjd med, det vill säga informationen presenteras på ett sätt som gör att du själv lätt kan förstå ämnet utifrån rapporten.