Periodiska systemet/Koppar

Från Wikiversity
27:e grundämnet 28:e grundämnet 29:e grundämnet 30:e grundämnet 31:e grundämnet

Kobolt

Nickel

Koppar

Zink

Gallium