Periodiska systemet/Kväve

Från Wikiversity
5:e grundämnet 6:e grundämnet 7:e grundämnet 8:e grundämnet 9:e grundämnet

Bor

Kol

Kväve

Syre

Fluor