Periodiska systemet/Vanadin

Från Wikiversity
21:e grundämnet 22:e grundämnet 23:e grundämnet 24:e grundämnet 25:e grundämnet

Skandium

Titan

Vanadin

Krom

Mangan