Piano

Från Wikiversity
Piano Steg 1 Steg 2 Steg 3 Steg 4 Steg 5
Piano
Piano.

Piano, emellanåt kallat pianoforte, är ett instrument som hör till sträng- och klaverinstrumentet. Vid pianospelande kan man spela svagt (piano) eller starkt (forte), tack vare en avancerad anslagsmekanism. Därav kommer namnet pianoforte. Ett normalt piano har 88 tangenter.

Det finns flera olika pianotyper, bland annat flygel, kammarpiano, pianino, och så vidare. För den här kursen kan alla användas. Notera dock att keyboardet har ett annorlunda ljud, ett annorlunda, i många fall okänsligt, anslag, och att det sällan har en pedal, vilket gör att den här kursen fungerar bäst med ett piano (det är såklart möjligt med ett keyboard).

Kurser

Den här kursen ska vara uppbyggd så att alla skall kunna få ut något av det. De första kurserna kommer vara av mycket grundläggande karaktär, och du som har någon erfarenhet av pianospelande behöver alltså inte gå igenom dessa. Det kan kanske ändå vara bra att kolla igenom dem snabbt, bara för att förvissa dig om att du är med på noterna (dålig ordvits..).

Deltagare

(Redigera här)

Nyheter
Attribution: Användare Tanzania skapade det här projektet. Var god, samordna vidare utveckling med honom/henne om det är möjligt.
Färdigställningsstatus: det här projektet är ~25% färdigställt.
Den här resursen är en del av svenska Wikiversity.
Detta studieprojekt är ständigt pågående och kommer därför inte att avslutas.
  • 22 mars 2011 - portalen skapas!