Piano/Steg 2/Dynamik och andra tecken

Från Wikiversity
< Piano‎ | Steg 2(Omdirigerad från Piano/Steg 2/Dynamik)
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Vad är det för ord i noterna?[redigera]

Om man kollar på pianonoter kommer man snart att märka att det är en sak som jag inte har tagit upp - alla de ord som står på olika ställen, ofta mellan de två notstrecken. Dessa markerar olika spelstilar, eller sätt att spela på.

Detta kan vara ord som crescendo, ritardando, piano, da capo al coda, oc så vidare. De flesta dessa kommer från italienskan, och är kanske inte direkt väsentliga som nybörjare, men väldigt viktiga för att påverka hur det man ska spela verkligen spelas.

Dynamik[redigera]

Många av dessa orden är sådana som anger dynamik, det vill säga, hur starkt eller svagt man spelar en ton. De dynamiska orden anges i fet kursiv stil, ofta med varje ords respektive förkortning.

Nedan kommer ett antal vanliga ord samt vad de innebär:

 • Fortissimo - mycket start ljud. Förkortas Music-fortissimo.png
 • Forte - starkt ljud. Förkortas Music-forte.png
 • Mezzoforte - ganska starkt. Förkortas Music-mezzoforte.png
 • Mezzopiano - ganska svagt. Förkortas Music-mezzopiano.png
 • Piano - svagt. Förkortas Music-piano.png
 • Pianissimo - mycket svagt Förkortas Music-pianissimo.png

Alla de ovanstående anger genomsnittsljudstyrka, eller med andra ord, att de ska spelas hela tiden tills en ny angivelse ges. Det finns några dynamiktecken som bara är tillfälliga:

Tillfälliga dynamiktecken[redigera]

 • Crescendo - gradvis ökande styrka. Skrivs Crescendo001.png eller förkortas cresc.
 • Diminuendo eller decrescendo - gradvis avtagande styrka. Skrivs Diminuendo001.png eller förkortas dim.

Mycket specifika dynamiska tecken[redigera]

Det finns även några styrkeangivelser som är mycket specifika:

 • Fortepiano - där man först spelar en rad toner mycket starkt varpå man spelar de svagt. Förkortas ofta Fortepiano001.png.
 • Forzato - kraftig och ganska långsam styrkeökning och minskning. Förkortas ofta Forzato001.png
 • Rinforzato - tvärt övergång från att spela svagt till att spela starkt. Förkortas ofta Rinforzato001.png
 • Sforzando - mycket stark betoning på den närmast följande tonen, varpå de följande blir svagare. Förkortas ofta Sforzando001.png

Föredragsbeteckning[redigera]

Föredragsbeteckningar används i partitur för att ange musikens karaktär tillsammans med styrkegradsbeteckningar och tempobeteckningar.[1] Det finns väldigt många av dessa, i stort sett alla italienska adjektiv går att använda som föredragsbeteckningar. Jag kommer gå djupare in på dessa i senare steg men listar några väldigt vanliga här.

De viktigaste är:

 • legato och staccato (se nedan)
 • 'allargando – långsammare, bredare
 • amoroso – kärleksfullt, ljuvt
 • appasionato – lidelsefullt
 • a tempo – i tempo
 • brilliante – glänsande
 • cantabile – sångbart
 • con forza – med kraft
 • con tutta la forza – med all kraft
 • crescendo – starkare och starkare
 • decrescendo – diminuendo
 • diminuendo – svagare och svagare
 • dolce – ljuvt
 • impetuoso – häftigt
 • legato – bundet viktig
 • marcato – markerat, betonat, framhävt
 • mobile – rörligt
 • molto – mycket
 • poco a poco – så småningom, "lite i sänder"
 • pomposo – pompöst, yvigt
 • ritardando – långsammare
 • sensibile – känsligt, "sensibelt"
 • staccato – spel med tonerna, "studsande", avskilda från varandra viktig
 • tenuto – uthållet
 • vivo – livligt

Tempobeteckning[redigera]

Betecknar hur snabbt musiken spelas. Likt föredragsbeteckningar kommer jag gå djupare in på dessa i senare kurser.

 • Grave - mycket långsamt
 • Largo (äv. adagio, lento) - långsamt, tungt
 • Andante - något snabbare än ovan
 • Moderato - måttligt snabbt; lagom
 • Allegretto - ganska fort
 • Allegro - snabbt, glatt
 • Vivace (äv. vivo) - snabbt och livligt
 • Presto - snabbt
 • Prestissimo - så snabbt man kan

Det finns även beteckningar som används för att visa på tempoändringar. Vanliga är:

 • Accelerando (förk. accel.) - tempot ökar gradvis
 • Stringendo - pådrivande
 • Ritardando (förk. rit.) - dröjande; tempot minskar gradvis

Referenser[redigera]

 1. Direkt taget från motsvarande artikel på Wikipedia (föredragsbeteckning)