Produktionsmöjlighetskurva

Från Wikiversity
Produktionsmöjlighetskurva.

En Produktionsmöjlighetskurva, ofta förkortad PPC efter engelskans Production Possibilities Curve, är en kurva som visar den största kombination av varor och tjänster som en ekonomi kan produceras under en viss tidsperiod om produktionsfaktorerna används fulländat. Befinner sig en produktion på denna kurva, och inte "inuti" den, har man nått potential output.

I bilden till höger visas en produktionsmöjlighetskurva. Y-axeln, den uppåtgående axeln, visar produktionen av pistoler, medan X-axeln visar produktionen av smör. Den blåa kurvan är själva produktionsmöjlighetskurvan, och punkt B, D och C visar alla tre potential output, det vill säga, man befinner sig på kurvan och har tillverkat största möjliga mängd. Punkt A befinner sig "inuti" kurvan, och därur kan man tyda att produktionsfaktorerna inte utnyttjas på effektivaste sätt. Punkt X befinner sig utanför kurvan, vilket är en omöjlighet. En ekonomi kan inte producera mer än vad produktionsfaktorerna tillåter, så för att X skall kunna bli en möjlighet krävs det en större kvantitet eller kvalitet av en eller alla produktionsfaktorer.

Den ultimata punkten skulle kunna ses som punkt D. Vid punkt C tillverkas mestadels smör, och produktionen av så mycket smör krävs det att arbetskraft övergår från produktion av vapen till produktion av smör, vilket resulterar i en ineffektivisering av produktionen, då vapentillverkare med allra största sannolikhet inte producerar smör lika effektivt. Samma fenomen inträffar vid punkt B, fast motvänt.

Observera att en förbättring, kvalitativ eller kvantitativ, av produktionsfaktorerna leder till en ökad produktionsmöjlighet, men det behöver inte betyda att den faktiska produktionen har ökat. För det krävs att den faktiska produktionen rör sig mot den nya produktionsmöjlighetskurvan. Observera även att PPC kan röra sig inåt, exempelvis som ett resultat av krig eller naturkatastrofer.

Referenser[redigera]

  • Blink, Jocelyn; Dorton, Ian: Economics ”The Foundations of Economics”, Oxford, 2011 (engelska), sid. 5-6. ISBN 978-0-19-918499-6. 

Externa länkar[redigera]