Quiz-box Weimar

Från Wikiversity

Frågequiz om Joseph Roth

1 Var föddes Joseph Roth?

Tyskland
Österrike
Ungern
Frankrike

2 Varför kallade Roth de tyska bokbålen för auto-da-fe?

Han ansåg att de var religiöst betingade
Därför att det är en judisk term för förföljelser
Därför att han menade att tyskarna inte förstod vad de gjorde
Därför att han ville att man skulle associera till spanska inkvisitionen

3 Vilken kritik för Roth fram emot Hindenburg?

Han läste inga böcker och saknade alltså bildning
Militärer borde inte få styra en stat
Han använde för mycket våld mot civilbefolkningen
Hans regering var för influerad av kommunismen

4 Varför ansåg Roth att judarna borde vara självkritiska?

Han ansåg att judarna var för lättprovocerade
Han ansåg att judarna inte gjort tillräckligt för att få politiskt inflytande
Han ansåg att judarna var alltför skickliga på att acklimatisera sig
Han ansåg att judarna höll för hårt fast vid sin kultur