Svenska/Grammatik/Substantiv, fördjupning

Från Wikiversity
Hoppa till navigering Hoppa till sök

I svenskan kan, i regel, substantivet ta en av två former, neutrum och utrum (reale). Det finns dock några undantagsfall. Vissa moderna engelska lånord tenderar att få s som pluralform, eftersom det fungerar så på engelska. Det finns även några få exempel på ord som är neutrala, och som kan användas både i neutrum och utrum.

Neutrum har även kommit att kallas för t-ord och ett-ord, medan utrum kallas för n-ord och en-ord.

Substantiv i neutrum[redigera]

Substantiv i neutrum har ett som artikel, vilket är varför de kallas för ett-ord. Det finns några olika böjningsregler för neutrum-ord.

Om ett ord i neutrum slutar på en konsonant får det ofta oförändrad pluralform och et som ändelse i bestämd form, som i fallet bord (se nedan). Det finns några substantiv med neutrum som genus och som slutar på konsonant som får -er som ändelse i plural, exempel på dessa är protein och jubileum, samt alla substantiv som slutar på -eri (bageri, parti). Ytterligare finns det några som får -ar som ändelse, som finger och racket.

Om substantivet slutar på en vokal blir fallet lite annorlunda. De får oftast -n som pluraländelse, typ ett bi, flera bin, ett äpple, flera äpplen.

Oförändrade i plural[redigera]

Böjningar av bord Singular Plural
neutrum Obestämd Bestämd Obestämd Bestämd
Nominativ bord bordet bord borden
Genitiv bords bordets bords bordens

Förändrade i plural[redigera]

Som får -ar som pluraländelse[redigera]

Böjningar av finger Singular Plural
neutrum Obestämd Bestämd Obestämd Bestämd
Nominativ finger fingret fingrar fingrarna
Genitiv fingers fingrets fingrars fingrarnas

Som får -er som pluraländelse[redigera]

Böjningar av protein Singular Plural
neutrum Obestämd Bestämd Obestämd Bestämd
Nominativ protein proteinet proteiner proteinerna
Genitiv proteins proteinets proteiners proteinernas

Som får -n som ändelse i plural[redigera]

Böjningar av bi Singular Plural
neutrum Obestämd Bestämd Obestämd Bestämd
Nominativ bi biet bin bina
Genitiv bis biets bins binas

Substantiv i utrum[redigera]

Substantiv i utrum har en som artikel, vilket är varför de kallas för en-ord. Det finns några olika böjningsregler för utrum-ord.

Utrum är en "blandning" av de tidigare maskulina och feminina genusen. Tidigare hade utrum-ord pronomena han och hon, men fick i och med utrum oftast den. Han och hon har då tagit över att gälla de substantiv som har kön. De ord som inte har något kön, exempelvis stenen, och som har den som pronomen, kallas ofta reale.

I bestämd form får utrumsubstantiv ändelsen -n eller -en i singular, och -nai plural. I obestämd form tar de flesta substantiv ändelserna -er, -or eller -ar, även om vissa tar "nollplural", dvs, inte ändrar ändelse. Det gäller exempelvis ord som slutar på -are (lärare), -ier (iranier ex.) eller -iker (romantiker ex.).

Några substantiv kan fortfarande ha kvar sin könsform, exempel är klockan (hon), solen (hon), båten (hon) och månen (han).

Oförändrade i plural[redigera]

Böjningar av snickare Singular Plural
utrum Obestämd Bestämd Obestämd Bestämd
Nominativ snickare snickaren snickare snickarna
Genitiv snickares snickarens snickares snickarnas

Förändrade i plural[redigera]

Som får -ar som ändelse[redigera]

Böjningar av stol Singular Plural
utrum Obestämd Bestämd Obestämd Bestämd
Nominativ stol stolen stolar stolarna
Genitiv stols stolens stolars stolarnas

Som får -er som ändelse[redigera]

Böjningar av vulkan Singular Plural
utrum Obestämd Bestämd Obestämd Bestämd
Nominativ vulkan vulkanen vulkaner vulkanerna
Genitiv vulkans vulkanens vulkaners vulkanernas

Som får -or som ändelse[redigera]

Böjningar av nolla Singular Plural
utrum Obestämd Bestämd Obestämd Bestämd
Nominativ nolla nollan nollor nollorna
Genitiv nollas nollans nollors nollornas

Substantiv med både utrum och neutrum[redigera]

Det finns några få substantiv som fungerar både i utrum och neutrum. Det rör sig ofta om ospecifika substantiv, där man inte syftar på någon känd person, eller på någon som lever. Exempel är någon och något, som är både utrum och neutrum.