Välkommen till min plats/År 4-6 lektionsplanering

Från Wikiversity
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Varje lektion har en specifik uppgift som består av några moment, ett huvudsakligt innehåll, syfte och förberedelser. Detaljerade instruktioner till varje lektion följer under översikten. Lektion 1-4 och 6-10 kan med fördel göras på dubbla lektionstimmar alternativt delas upp på flera lektioner, beroende på hur mycket tid klassen har.


Lektion Huvudsakligt innehåll Syfte Förberedelser
1 Introduktion till Välkommen till min plats.

Uppgift 1A: Klassen väljer sina favoritplatser på skolan.

Klassen skriver och publicerar en gemensam personlig text på Platsr. Inlogg på Platsr.

Dator med projektor behövs.

2 Uppgift 1B: Vilken fakta finns om skolan/platsen där skolan ligger? Var hittar vi fakta? Hur skriver vi en faktatext på Wikimini? Klassen skriver och publicerar en gemensam faktatext på Wikimini. Inlogg på Wikimini.

Dator med projektor behövs.

3 Uppgift 2A: Eleverna väljer sina egna favoritplatser inom gångavstånd från skolan. Eleverna dokumenterar sin plats. Alla har valt plats. Datorer/iPad behövs
4 Uppgift 2A: Eleverna berättar och skriver om sina platser. Eleverna publicerar sina personliga berättelser på platsr.se Skriva klart. Publicera på platsr.se Datorer/iPad behövs.
5 Rundtur i området. Eleverna visar och berättar om platserna för varandra. Uppleva platserna på plats.

Visa och berätta om platserna för varandra.

Läraren förbereder rundan.

Ta gärna med fika!

6 Skillnaden mellan fakta och fiktion, olika genrer och källkritik. Förstå skillnaden mellan fakta och fiktion. Låta eleverna tänka källkritiskt Dator med projektor behövs.
7 Uppgift 2B: Formulera frågeställningar om sin egen plats. Börja söka fakta om sin egen plats. Arbeta med källmaterial ex. bilder och kartor, läsa faktatext etc. Ta reda på vad man vill veta. Dator/iPad behövs.
8 Uppgift 2B: Fortsätta att söka fakta om sin egen plats. Skriva text Arbeta med att söka information och olika källor. Dator/iPad behövs.
9 Uppgift 2B: Publicera färdig faktatext på Wikimini. Lägga in bilder. Formulera faktatext och publicera på Wikimini. Dator/iPad behövs.

Uppladdade bilder behövs i Wikiminis bildbank.

10 Förbättra varandras Wikimini-texter. Förstå wiki-idéen. Alla kan bidra och alla kan förbättra Dator/iPad behövs.
11 Uppgift 2C: Framtiden på platsen. Hur vill eleverna att platsen ska se ut i framtiden? Förbereda muntlig presentation till vernissagen. Reflektera över framtiden. Dator/iPad behövs ev.
12 Vernissage
"Välkommen till min plats..."
Alla elever presenterar sin plats och sina framtidsreflektioner. Dator och projektor behövs.

Fixa fika. Inbjudan till föräldrar. Inbjudan press.

Lektion 1 - introduktion och uppgift 1A[redigera]

Förberedelser:[redigera]

Läraren har bekantat sig med webbsidan Platsr.se som är en sida för personliga berättelser kopplade till olika platser. Ex. Favoritplatser på Enskede skola: http://www.platsr.se/platsr/visa/plats/id/1156 Läraren har skapat ett inlogg på Platsr.se.

Syfte:[redigera]

Läraren introducerar arbetet och går igenom de olika momenten som kommer ingå.

Klassen gör uppgift nr 1A och 1B som är en övningsuppgift för att lära sig tänka kring vad som är en subjektiv text, objektiv text och reflekterade text.

Uppgift 1A: Min bästa plats på skolan[redigera]

(först enskilt och därefter helklass)

Välj en plats på skolan.[redigera]

Alla elever får välja var sin plats på skolan som de tycker om att vara på. De ska fundera över:

 • Hur ser platsen ut?
 • Vad brukar du göra på platsen?
 • Varför tycker du om denna plats?
 • Har man ett speciellt minne förknippat med platsen?

Dokumentera platsen[redigera]

Finns det tid får eleverna gärna dokumentera sin favoritplats på skolan genom att fotografera den med iPad eller smartphone.

Berätta för varandra[redigera]

Gör en runda i klassen och låt alla elever få berätta vilken plats de valt och varför. Skriv upp platserna på tavlan eller direkt i ett dokument på datorn.

Dela platserna på Platsr.se[redigera]

Läraren skapar en plats på Platsr och skriver in elevernas platser med deras motivering. Läraren publicerar också en eller flera fotografier på platserna. För att kunna publicera på Platsr.se måste läraren i förväg skapat ett konto och gärna gjort en samling. Genom att lägga platserna i en gemensam samling kan alla platser under arbetets gång kopplas samman.

Lektion 2 - uppgift 1B[redigera]

Förberedelser:[redigera]

Läraren bekantar sig med uppslagsverket Wikimini på internet för barn, skrivet av barn. Fungerar precis som Wikipedia. Visa exempel på faktatext på Wikimini ex. Enskede skola: http://sv.wikimini.org/wiki/Enskede_skola Läraren har skapat ett inlogg på wikimini.se

Syfte:[redigera]

Klassen gör uppgift nr 1A och 1B som är en övningsuppgift för att lära sig tänka kring vad som är en subjektiv text, objektiv text och reflekterade text.

Uppgift 1B: Fakta om skolan[redigera]

Elevernas uppgift är att skapa en gemensam faktatext om skolan. Börja gärna med att prata om vad eleverna vet om skolan, dess historia och om platsen där skolan ligger. Ta därefter reda på vad eleverna vilja veta om skolan. Utgå ifrån elevernas frågeställningar när ni söker fakta om skolan.

Söka fakta[redigera]

Sök gemensamt på efter fakta om skolan. Ex. skolans webbsida, kommunens webbsida, Eniros historiska flygfoton etc. Har skolan ett skolbibliotek kan det finns böcker om platsen där skolan ligger. Via länksamlingen finns fler tips på var man kan hitta fakta på webben.

Skriva faktatext[redigera]

Skriv en gemensam faktatext tillsammans i klassen.

Publicera på Wikimini.[redigera]

Publicera klassens gemensamma text på Wikimini. Instruktioner kring hur man publicerar finns här: Källhänvisa texten.

Jämför gärna texten på Platsr och texten på Wikimini med varandra och låt eleverna fundera över skillnaderna.

Våra erfarenheter från momentet 1A och 1B[redigera]

När vi visade texten på platser som vi skrev på lektion 1 påpekade en elev att jag skrivit “tycker eleverna”. Vi pratade därför hur en personlig text kan se ut och att det är viktigt att det framgår att det är en person som tycker eller tänker något. http://www.platsr.se/platsr/visa/plats/id/1151 I en faktatext använder man dock inte värdeladdade ord eller uttryck som "vi tycker" eller "vår bästa".

Ex. på elevernas faktafrågor om sin skola.

 • Var ligger skolan?
 • När byggdes skolan?
 • Hur många byggnader finns på skolan?
 • Vilken byggnad kom först?
 • Hur många elever går i skolan just nu?
 • Vad fanns det här innan skolan?
 • Hur många år har skolan funnits?
 • Hur många elever har gått i skolan totalt?

Lektion 3 - Uppgift 2A[redigera]

Förberedelser:[redigera]

Läraren får gärna i förväg sondera vilka platser som finns i elevernas närmiljö för att kunna stötta de elever som har svårt för att välja en plats.

Syfte:[redigera]

Alla elever ska ha valt en plats och förstått uppgiften

Uppgift 2A: Min bästa plats är....[redigera]

Eleverna ska självständigt välja en plats i skolan närhet som de tycker om. Platsen kommer vara utgångspunkten för resten av arbetet. Det bästa är att låta eleverna arbeta självständigt med sina platser. Om det visar sig att flera elever väljer samma plats gör inte detta något då man kan publicera flera berättelser kopplade till en och samma plats på Platsr.se. Vill någon gärna arbeta två och två går detta också men texten tenderar att bli mindre personlig.

Välja sin plats[redigera]

Eleverna ska självständigt välj en plats i närheten av skolan. Det ska vara en plats som eleverna själva känner till och gärna en plats som de har ett speciellt minne från. Det ska vara en offentlig plats dit alla kan ta sig. Det går därför inte att välja sin egen lägenhet, sitt eget hus eller sin privata trädgård. I och med att platserna ska publiceras på internet är det viktigt att platserna är offentliga och att de inte är privata, vilket ens eget hem är. Platsen ska ligga inom promenadavstånd från skolan. Anledningen till detta är att det ska vara möjligt att gå och titta på alla platser tillsammans med eleverna.

Har eleverna svårt att välja kan ni börja med att gemensamt i klassen prata om vilka platser som finns i närheten av skolan. Därefter kan eleverna välja den platsen de tycker bäst om.

Beskriva platsen[redigera]

Eleverna ska nu beskriva sina platser i text. Mottagaren av texten är en person som aldrig varit på platsen. Följande hjälpfrågor kan hjälpa eleverna beskriva sin plats:

 • Hur ser platsen ut? Beskriv platsen!
 • Varför tycker du om denna plats?
 • Vad brukar du göra på platsen?
 • Har du något speciellt minne som är kopplat till platsen?
 • Brukar du vara tillsammans med någon på platsen?

Fotografera sin plats[redigera]

Eleverna ska fotografera platsen. Detta kan göras under i samband med detta moment alternativt under rundvandringen. Det går alltid att komplettera platserna med mer information i efterhand.

Lektion  4 - fortsatt arbete med uppgift 2A[redigera]

Förberedelser:[redigera]

 • Läraren ska i förväg skapat ett inlogg för klassen på platsr.se samt skapat en samling dit alla klassens platser kan kopplas.

Syfte:[redigera]

Alla ska ha publicerat något på Platsr.se

Dela berättelsen om platsen[redigera]

Eleverna ska nu dela sin berättelse om sin plats på Platsr.se. Uppdraget är att berätta om sin plats för hela världen. Berättelsen kommer att sparas för framtiden och elever på andra platser i Sverige kommer kunna läsa om just din plats.

Platserna hamnar på platsr.se[redigera]

Eleverna kan antingen använda det klassgemensamma inlogget alternativt skapa sitt eget inlogg på Platsr.se. Använder de det gemensamma inlogget är det viktigt att eleverna inte loggar ut under arbetet. Då loggar de också ut alla andra som arbetar med samma inlogg och de förlorar sitt arbete om de inte hunnit spara. Eleverna ska märka ut sin plats på kartan med en kartnål. Därefter ska de skriva in alternativt kopiera in sin personliga berättelse på platsen.

Har flera elever valt samma plats. Be en av dem skapa platsen så kan de andra lägga till sina berättelser på platsen.

På platsen publicerar de sina egentagna fotografier av platsen. Dessa bilder kan senare komma att återanvändas i elevernas wikimini faktatexter.

Markera ett avslut i momentet genom att räkna ihop alla nålar som klassen har satt ut på kartan.

Våra erfarenheter från momentet 2A[redigera]

 • Har man möjlighet är det bra att lägga in extra lektioner kring momentet där eleverna skriver egna texter. De blir bättre om eleverna får arbeta med uppgiften under flera tillfällen.
 • Ge gärna språkligt stöd för att berätta personligt genom att skriva på tavlan inledningar på nyckelmeningar, exempelvis: “Vi tycker om [namn på platsen] för att ...” “Vår bästa plats är…” “Vi brukar…”
 • Diskutera och fånga upp exempel på en personlig text. Exempelvis ett minne från när du var liten, innan skolan började. Något som är personligt och speciellt för dig. En text där du själv finns med och är närvarande. Ofta skrivet ur ett jag-perspektiv med orden jag, vi, min, mig och vårt och vår etc.

Lektion 5 - Rundtur i området (Minst 90 minuter)[redigera]

Förberedelser:[redigera]

Läraren förbereder hur rundturen ska se ut. Utgångspunkt för hur rundturen organiseras kan vara den karta som elevernas platser bildar på platsr.se. Ta gärna med fika!

Syftet:[redigera]

Syftet är att göra en koppling mellan det det digitala materialet och det nära, synliga och fysiska. Det blir också ett utmärkt tillfälle för mer input från läraren och där läraren kan ta upp berättelser om platsens historia och särskilt om det finns synliga tecken på det.

Rundtur i området[redigera]

Fundera ut hur många stopp klassen orkar med. Finns kanske någon större plats på lagom gångavstånd så kan den få vara målet och olika stop kan göras på vägen för att prata om det man passerar, exempelvis kan varje grupp peka ut sin plats och säga något kort om den. Förbered eleverna på att de kommer få berätta om sin plats på plats.

 • Kartor, historiska bilder och fotografier av platsen är ett bra stöd för att prata om historien. Genom att jämföra hur platsen ser ut med idag jämfört med då blir det tydligare för eleverna. Ta med utskrifter, gärna i laminerad A3-format.
 • Låt eleverna dokumentera sina egna platser genom att fotografera med iPad eller smartphone. Bilderna kan därefter läggas in på Platsr.se.
 • Rundan går också att lägga upp som en tipsrunda där varje grupp bidrar med en fråga alternativt där läraren förbereder frågor som anknyter till elevernas platser.

Våra erfarenheter från rundturer[redigera]

 • Fundera över vilken nivå eleverna ligger på. Kanske är det tillräckligt för dem att visa platserna för varandra.
 • Gamla kartor och fotografier utskrivna och laminerade i A3-format är bra. Men funkar bäst om eleverna orkar koncentrera sig.
 • Ta gärna med fika.
 • Gör rundturen under senare delen av våren eller tidig höst.

Lektion 6 - fakta och fiktion, genrer och källkritik[redigera]

Förberedelser:[redigera]

Ta fram exempel på olika textgenrer som visar skillnaden mellan fakta och fiktion: Exempel på faktatext på Wikimini är Handelshuset: http://sv.wikimini.org/wiki/Handelshuset och Engelska radhusen i Enskede: http://sv.wikimini.org/wiki/Engelska_radhusen_i_Enskede Exempel på personliga texter på Platsr.se ex. Handelsvägen: http://www.platsr.se/platsr/visa/story/storyid/881/placeid/1171/fromplace/true och Engelska radhusen: http://www.platsr.se/platsr/visa/plats/id/1167

Något om Wikipedia - annan källkritik....

Syfte:[redigera]

Eleverna ska förstå skillnaden mellan fakta och fiktion och kunna omsätta detta när de arbetar med fakta kring sin plats. Förstå olika textgenrer. Tänka källkritiskt och reflektera över vad som kan vara sant respektive falskt i källmaterialet.

Vad är skillnaden mellan fakta och fiktion?[redigera]

Läraren håller i en genomgång i helklass. Visar på exempel på webben.

Titta på andra gemensamma faktatexter om olika platser. De är uppbyggda med rubriker, en tydlig definition av platsen, blåa ord som länkar till annan text och röda ord som skulle kunna länka om texten fanns samt källhänvisning med källor. Exempel på faktatext på Wikimini är Handelshuset: http://sv.wikimini.org/wiki/Handelshuset och Engelska radhusen i Enskede: http://sv.wikimini.org/wiki/Engelska_radhusen_i_Enskede

Jämför med personliga texter om en plats på Platsr.se ex. Handelsvägen: http://www.platsr.se/platsr/visa/story/storyid/881/placeid/1171/fromplace/true och Engelska radhusen: http://www.platsr.se/platsr/visa/plats/id/1167

Låt därefter eleverna fundera över: Vad är skillnaden mellan dessa genrer?

 • Vad är en faktatext?
 • Vad är fiktion eller en påhittad berättelse?
 • Hur skiljer sig faktatexter från en personlig berättelse?

Faktatexten är exempelvis opersonligt och som skulle berättas på samma sätt av olika människor. Något som kan hänvisas till en källa eller ett källmaterial. I faktatexter ska alltid källan finnas med. Genom att berätta vilka källor som man använt visar man var man hämtat sin fakta vilket gör texten mer trovärdig. En faktatext innehåller aldrig ord som jag, min, mitt etc.

Läs och undersök en faktainledning[redigera]

Titta exempelvis på http://sv.wikimini.org/wiki/Globen

En faktatext på wikimini ska alltid börja med: “Globen är en arena som ligger i Stockholm.”

Den första meningen berättar vad platsen/byggnaden etc. är och var platsen/ byggnaden etc. ligger.

Blåa ord ex. Stockholm länkar vidare till en annan text på Wikimini om Stockholm. Röda ord skulle kunna länka vidare till en faktatext ex. arena men om detta finns ännu inte en faktatext. När någon skriver en faktatext om arena - så kommer det röda ordet bli blått.

Visa funktionerna för eleverna genom att klicka på orden i meningen och se vad som händer.

Sist finns källor som visar var informationen är hämtad.

OBS! Texten är inte perfekt - fråga gärna eleverna hur de tror texten skulle kunna bli bättre.

Källkritik[redigera]

xxxx

Lektion 7 - uppgift 2B[redigera]

Förberedelser:[redigera]

I faktadelen kan eleverna antingen arbeta enskilt eller två och två. Läraren ska planera för sammansättningen av grupperna i förväg utifrån vad eleverna har valt och annan kunskap om eleverna. I de fall flera elever valt samma platser är det bra att göra någon form av lottdragning. Om det är en plats som man kan hitta mycket fakta kring så går det också att dela in eleverna så att de får ansvara för olika delar av texten.

Inför faktaskrivandet är det bra att tillsammans diskutera i klassen om vilka personliga platser som det kommer gå att hitta intressant källmaterial om. Ex. Globen shopping http://www.platsr.se/platsr/visa/plats/id/1162 kanske det inte finns så mycket historia kring. Däremot låg det förr ett stort slakthusområde i närheten som det går att hitta mycket information om: http://sv.wikimini.org/wiki/Stockholms_stads_slakthus Skriv upp tillsammans med klassen vilka platser som det går att hitta fakta om.

Titta på andra gemensamma faktatexter om olika platser. De är uppbyggda med rubriker, en tydlig definition av platsen, blåa ord som länkar till annan text och röda ord som skulle kunna länka om texten fanns samt källhänvisning med källor. Exempel på faktatext på Wikimini är Skogskyrkogården: http://sv.wikimini.org/wiki/Skogskyrkog%C3%A5rden och Globen: http://sv.wikimini.org/wiki/Globen

Syfte:[redigera]

Undersöka vad eleverna redan vet och vad de vill ta reda på.

Vad kan eleverna om platsens historia - och vad vill de ta reda på?[redigera]

Eleverna ska nu fundera över vad de redan vet om platsen och vad de skulle vilja ta reda på. Deras frågeställning styr deras val av källor.

Frågebatteri för att hitta fakta[redigera]

Om eleverna behöver fler frågor i sitt frågebatteri om platsen kan de få hjälp med att börja med frågeorden “Vad?” “Hur?” “När?” “Vilka?” etc.

Låt eleverna fundera över:

 • Vad är det för plats?
 • Vad har platsen för historia?
 • Hur såg det ut där innan?
 • Har platsen något speciellt namn?
 • Varför har den fått detta namn?
 • Vilka människor har använt sig av platsen?

Lektion 8[redigera]

Förberedelser:[redigera]

Har man möjlighet får man gärna lägga in fler lektioner inom detta moment.

Läraren sonderar vilka källor som eleverna kan arbeta med för att svara på sina frågeställningar om platsen. Finns det exempelvis gamla fotografier från platsen? Har ni böcker i ert skolbibliotek? Vad kan ni hitta för information på webben om platsen?

Ta kontakt med den lokala hembygdsföreningen, museet eller arkivet och låt dem berätta för eleverna.

Syfte:[redigera]

Låta eleverna inhämta kunskap självständigt. Låta dem arbeta med källor och källmaterial

Arbeta med källmaterial[redigera]

Beroende på vad eleverna vill ta reda på så kan man arbeta med källmaterial på olika sätt. Här följer några exempel:

 • Söka på internet utifrån vissa sidor som berättar om olika platsers historia. Se länklista.
 • Titta på historiska fotografier eller gamla filmklipp från platsen. Vad kan de berätta?
 • Titta på gamla kartor ex. Eniros historiska flygfoton.
 • Besök skolbiblioteket eller något annat bibliotek och se vad det finns för litteratur om platsen.
 • Bjud in en person från exempelvis den lokala hembygdsföreningen som berättar för klassen om platsens historia.
 • Besök det lokala museet eller arkivet och låt dem berätta för eleverna om platsens historia.

Resonera källkritiskt[redigera]

Diskutera med eleverna hur vi kan veta vad som är sant. Vilka källor kan vi lita på? Vilka känns mer opålitliga? Hur tänker eleverna?

Skriv en text

När eleverna har hittat fakta om sin plats så ska de skriva ner så att de så snabbt som möjligt påbörjar sin text.

Våra erfarenheter av uppgift 2B[redigera]

 • Det tar tid för eleverna att söka och hitta bra information på internet. Här behöver eleverna ha mycket hjälp. Det bästa är att ge dem tips på sidor där de kan hitta information och visa dem hur de söker. Annars är det lätt att de enbart fastnar på Wikipedia och den informationen som står där. Vilken kan vara bra men som behöver kompletteras med fler källor.
 • Det är viktigt att eleverna gör sin tolkning av källorna och formulerar sin text självständigt. Dvs de ska inte skriva av. De ska tänka sig att de skriver för en elev i årskurs 3 som ska förstå vad de skriver.

Lektion 9[redigera]

Syfte:[redigera]

Formulera och dela faktatext på Wikimini.

Faktatext om platsen hamnar på Wikimini[redigera]

Eleverna skapar egna konton på wikimini. De skriver en text utifrån den information som de tagit reda på om sin plats. Texten publicerar de självständigt på wikimini. Det är viktigt att rubriken blir rätt och att det inte finns några stavfel då denna inte går att ändra i efterhand. Skriv gärna upp alla platser på tavlan så att eleverna sedan kan länka till varandras texter om det är relevant. Eleverns ska gärna dela in texten i stycken men underrubriker. De ska skapa minst ett blått ord och ett rött ord. Samt källhänvisa texten.

Lägga in bilder[redigera]

För att lägga in bilder på Wikimini krävs att bilderna först publiceras i Wikiminis bildbank. Det bästa är att använda bilder som man tagit själv. Hittar man bilder på internet är det viktigt att ta reda på vilken upphovsrätt bilden har och hur den får användas. Vet man inte det kan bilden inte användas. Instruktion på hur man laddar upp bilder finns här. Information om upphovsrätt och licenser finns här:

Våra erfarenheter av att lägga in bilder i Wikimini[redigera]

 • Det enklaste är att ladda upp bilder man tagit själv i Wikiminis bildbank.
 • Hittar man en bild på internet måste man alltid se vilken licens och upphovsrätt bilden har innan man återanvänder den.
 • Hittar man en bild på Wikipedia måste denna laddas ner från Wikimedia commons innan den laddas upp på nytt i wikiminis bildbank. Man måste då exakt återge uppheovsperson och licens.

Lektion 10 - förbättra varandras texter[redigera]

Förberedelser:[redigera]

Läraren kan i förväg bestäma vem som ska förbättra vems text. Det hanslar om att förbättra - inte radera allt eller förstöra.

Syfte:[redigera]

Förstå wiki-tanken och att alla kan förbättra texter på Wikimini och Wikipedia.

Förbättra en annan wikiminiartikel[redigera]

Eleverna ska läsa minst en annan wikiminiartikel och förbättra den. Här handlar det inte om att radera text utan snarare förbättra texten så att den fungerar bättre. Man kan exempelvis titta på:

 • Stavning, meningsbyggnad, särskrivning
 • Rubriker eller styckeindelning
 • Skapa fler blå eller röda ord, d.v.s. länkar
 • Lägg till mer fakta - och fler källor

Låta eleverna läsa sina förbättrade artiklar[redigera]

De kan nu se vilka förbättringar som gjorts och hur texten har ändrats. Diskutera gärna i klassen hur det kändes att någon förbättrade ens text. Detta ger en förståelse för hur alla texter på Wikipedia är uppbyggda.

Lektion 11 - uppgift 2C[redigera]

Syfte:[redigera]

Låta eleverna självständigt reflektera över hur de vill att framtiden ska se ut på platsen.

Uppgift 2C: Fundera över framtiden på platsen[redigera]

Låt eleverna reflektera över hur de vill att framtiden ska se ut på antingen sin personliga plats eller den plats som de blivit tilldelade sig att söka fakta kring. Bäst resultat blir om alla elever reflekterar självständigt. Framtidsvisionen ska formuleras i text som de sen ska presentera muntligt på vernissagen.

Hjälpfrågor till eleverna:

 • Hur skulle ni vilja att platsen såg ut om 100 år?
 • Vad vill ni förändra?
 • Vad vill ni ha kvar/bevara?
 • Finns det något som ni vill ta bort och varför?

Rita framtiden på platsen[redigera]

Eleverna får gärna rita en bild av sin framtidsvision som kan stödja deras presentation på vernissagen.

Öva på presentation till vernissagen[redigera]

Framtidsvisionen kommer eleverna presentera muntligt på vernissagen. Det är bra om de får förbereda och öva på sin presentation i förväg.

Lektion 12 - vernissage![redigera]

Förberedelser:[redigera]

Bjud in föräldrar.

Fixa fika, gärna lite festligt med exempelvis bubbelvatten, juice, popcorn, salta pinnar, frukt eller liknande.

Bjud in lokaltidningarna. Ofta är de intresserade av att ta del av denna typ av elevarbeten som berättar om lokala platser.

Gör ett schema så att eleverna vet i vilken ordning de kommer presentera sina platser.

Eleverna presenterar arbetet[redigera]

Låt några elever börja med att presentera och berätta om de olika momenten ni gjort så att publiken får en helhetsbild. Har ni fotograferat under projektet är det roligt att visa bilderna som ett bildspel i bakgrunden. Låt eleverna presentera sina framtidsvisioner och visa sina teckningar antingen enskilt eller i grupp. Ofta kan det kännas skönt att stå flera tillsammans framför klassen. Visa deras texter och eventuella bilder på smartboard eller med projektor. Låt dem dock ha ett eget manus så de slipper läsa från skärmen.

Avsluta med fika![redigera]

Extra moment[redigera]

Kontakta hembygdsföreningen[redigera]

Bjud gärna in en äldre person som kan berätta om platsens historia. Det kan exempelvis vara någon från den lokala hembygdsföreningen som kan mycket om platsen. Vi bjöd in en representant från Bromma hembygdsförening när vi testade metoden i Ålsten. Hon visade diabilder och berättade hur Ålsten såg ut förr i tiden. Besöket var mycket uppskattat bland eleverna.

Kontakta det lokala museet eller arkivet[redigera]

Ta kontakt med det lokala museet eller arkivet. Kanske har de någon person som kan besöka klassen och berätta om platsens historia. Alternativt kan klassen besöka museet eller arkivet.

Besök en utgrävning[redigera]

Kanske pågår det en utgrävning eller liknande i närheten. Kontakta de ansvariga och be att få komma och titta. Med söktjänsten Aktuell arkeologi kan man se vart i Sverige det pågår utgrävningar just nu. http://www.aktuellarkeologi.se/GismoRaa.html#MainPlace:FirstPage