Välkommen till min plats/Källmaterial

Från Wikiversity
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Bibliotekarien på Enskede skola berättar om olika typer av källor.

Länkar med källmaterial kopplat till olika platser:[redigera]

Här finns tips på olika digitala resurser med källmaterial som är kopplade till olika platser i Sverige. Tänk på att alltid källhänvisa vart ni hämtar informationen när ni använder dessa sidor. Vissa bilder, motiv och objekt är skyddade av upphovsrätt på dessa sidor. Kolla alltid vad som gäller innan ni återanvänder material såsom bilder och fotografier.

Hela Sverige[redigera]

Eniros historiska flygfoton[redigera]

Här kan man jämföra hur Sverige såg ut under 1950-60 talet jämfört med idag. Välj Historiska flygfoton i höger rullmeny.http://kartor.eniro.se/

Fornsök[redigera]

På Riksantikvarieämbetets sida fornsök finns alla fornlämningar i Sverige utmärkta. Språket är ganska svårt men kartfunktionen är bra.http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html

Bebyggelseregistret[redigera]

I Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister kan man läsa os speciellt intressanta byggnader från hela Sverige. http://www.bebyggelseregistret.raa.se/

Kringla[redigera]

I Kringla kan du söka i flera av Sveriges museers och arkivs samlingar. Här hittar du information om fornlämningar, byggnadsminnen, kyrkor, föremål och fotografier. http://www.kringla.nu/

Digitalt museum[redigera]

Materialet på digitalt museum kommer från olika museers samlingar i Sverige och Norge.http://digitaltmuseum.se/

Historiska museets samlingar[redigera]

I Historiska museets databas finns föremål från hela Sverige. http://mis.historiska.se/mis/sok/start.asp

Sveriges hembygdsförbund[redigera]

Runt om i Sverige finns det olika hembygdsföreningar som har stor kunskap om den lokala historien. Via Sveriges Hembygdsförbund webbsida kan du komma i kontakt med de föreningar som är anslutna till organisationen. https://www.hembygd.se/

Stockholm:[redigera]

Stockholmskällan[redigera]

Stockholmskällan är en webbplats med källmaterial som berättar om Stockholms historia. Materialet kommer från olika museer, arkiv och bibliotek i Stockholm.http://stockholmskallan.stockholm.se/

Digitala Stadsmuseet[redigera]

I Digitala stadsmuseet publicerar Stadsmuseet i Stockholm olika typer av material såsom fotografier, bilder på föremål, rapporter, publikationer med mera. En hel del material finns också i Stockholmskällan. http://digitalastadsmuseet.stockholm.se

SISAB[redigera]

Fastighetsbolaget SISAB äger och förvaltar 400 förskolor och 190 grund- och gymnasieskolor i Stockholm, från Kista i norr till Farsta i söder. http://sisab.se/sv/vara-fastigheter/fastighetsdatabas/