WikiJournal of Medicine/Redaktörer

Från Wikiversity

WikiJournal of Medicine
Öppen tillgång • Ingen publicerings-avgift • Öppen granskning

Wikijournal of Medicine Wikiversity Journal of Medicine WikiJournal Medicine Wikipedia Medicine Wikipedia medical journal WJM WikiJMed Wiki.J.Med. WiJouMed WikiMed Wikimedicine Wikimedical Free to publish Open access Open-access Non-profit online journal Public peer review

I WikiJournal of Medicine får vem som helst vara en redaktör. Mindre ändringar, såsom formatering, copyediting och mindre referens- ändringar kan göras av vem som helst. Redigeringar som ändrar innebörden av artiklar kan kräva förnyad granskning, och bör i första hand läggas till artikelns "Diskussion"-sida innan det kan övervägas att eventuellt göra en ny granskning av det nya materialet.

I praktisk mening är redaktörer för tidskriften organiserad i två grupper:

  • Styrelsen gör hanterar konfidentiella bidrag, och har det slutliga ansvaret för att se till att akademisk granskning sker i tid. Endast redaktionella styrelseledamöter har tillgång till inlämnade arbeten som måste hållas hemliga tills publicering. Om du är intresserad av att gå med i redaktionen så kan du registrera dig här (sida på engelska).

Registrerade redaktörer hjälper till att hitta och kontakta potentiella granskare formaterar accepterade manuskript, och integrerar lämpligt material till Wikipedia. De kan också rösta i styrelseval. Om du är intresserad av att gå med som en registrerad redaktör så kan du [upp dig här (sida på engelska)].

Mer information[redigera]