Hoppa till innehållet

Wikipediakurs för pedagoger/Om/Kursupplägg

Från Wikiversity
  Wikipedia i utbildning  
  Om kursen  
  Kursupplägg  
  Meny  Kursen Wikipedia för pedagoger bedrivs i tre delar.

Vi börjar med delen Varför, och arbetar sedan vidare med Vad och till sist Hur.

  • Varför ska jag använda Wikipedia i utbildning?
  • Vad är Wikipedia och dess systerprojekt?
  • Hur ska jag använda Wikipedia i utbildning?


Det kan möjligen verka krångligt att ta sig igenom ett helt Varför innan man kommer till Hur det faktiskt funkar, men det är viktigt att i så stor utsträckning som möjligt ha samma utgångspunkt och plattform vilket främjar dialog och en ökad förståelse för Wikipedia som fenomen i utbildning och samhället i stort. Dessutom ger frågan (och svaret på) varför den bästa förutsättningen för att kunna nå till den inre motivationen och ens egen tankar och funderingar, vilket är vad som leder till en långsiktig motivation och drivkraft.

Del 1: Varför

I del 1 varför är det fokus på utbildnings- och upplysningsfrågor och du har flertalet texter att läsa igenom och reflektera kring. Delen avslutas med en skriftlig uppgift där du berättar hur du skulle presentera dina tankar, tillsammans med de texter och idéer vilka förmedlats till dig.

Del 2: Vad

I del 2 vad går du igenom vad Wikipedia är, dess historia, systerprojekt och hur det hänger ihop med Wikimedia. Du lär dig om de fem principerna som Wikipedia vilar på och får veta lite mer om strukturen på Wikipedia och vem som 'bestämmer'. Din uppgift är i denna del är att nyttja dina reflektioner från föregående del tillsammans med din kunskap om Wikipedia och fundera över om dessa tillsammans kan förbättra din arbetsplats och bjuda in andra att delta i detta samtal.

Del 3: Hur

I del 3 tittar vi på hur Wikipedia fungerar rent tekniskt och hur det rent praktiskt kan användas i utbildning. Det finns några teman som du tittar igenom för att se hur du och dina elever kan hitta artiklar att bidra till samt nya artiklar att skriva. Du lär dig hur du kan se vad eleverna gör och hur ni tillsammans kan se hur många som sett era artiklar. Ditt sista uppdrag är att själv vara designer utav en uppgift som passar dig och dina elever.

Lycka till!previous page               next page