Wikipediakurs för pedagoger/Vad?/Välkommen till gemenskapen!

Från Wikiversity
Hoppa till navigering Hoppa till sök
  Wikipedia i utbildning  
  Vad?  
  Välkommen till gemenskapen!  
  Meny  


Gemenskapen, eller the Community, är vad bidragsgivare av kunskap på Wikipedia ibland kallar sig. Wikipedian förekommer även som betäckning för någon som bidrar med sin kunskap. I Göteborg och Stockholm finns wiki-fika och wiki-pub dit alla kan komma och samtala om Wikipedia. En av de största och mest spännande utmaningarna med att nyttja Wikipedia som resurs i utbildning är just att möta och ta tillvara på kulturen på Wikipedia.

Wikipedia community collage.png
  • Aktiva användare

Det finns ungefär 3000 aktiva användare på Wikipedia. Det finns dessutom användare som har ytterligare befogenheter. Dessa är bland annat administratörer, byråkrater och tillbakarullare. För att läsa mer om alla användargrupper, tryck här.

  • Administratörer

Den kanske viktigaste gruppen att känna till är administratörer. I Sverige finns det ungefär 100 personer i denna grupp. Administratörer väljs i val på Wikipedia av andra i gemenskapen. Dessa personer kan bland annat radera artiklar och blockera användare. Wikipedia är möjligen att likna vid en meritokrati där personer väljs utifrån vad de åstadkommit på Wikipedia.

  • Konsensus

Ingen på Wikipedia har bestämmanderätt utan beslut ämnas bli tagna genom konsensus. Konsensus är på svenskspråkiga Wikipedia ett inarbetat begrepp för den övergripande metoden för beslutsfattande. Konsensus innebär att användarna strävar efter att söka samförstånd, men konsensusbeslut betyder inte alltid att beslut tas i enhällighet eller att omröstningar är önskvärda. Läs mer om detta här.

  • Etikett

För att världens största grupparbete ska fungera finns en etikett när man bidrar och är aktiv på Wikipedia. Det innebär att man förutsätter att alla har goda avsikter och också är tydlig med vikten av att följa denna etikett för Wikipedias fortlevnad. Läs om Wikipedias etikett här.

  • Det är fantastiskt!

Se filmklippet om Wikipedia och några som är med och bidrar med sin kunskap.
previous page               next page