Wikipediakurs för pedagoger/Vad?/Wikipedias fem grundprinciper

Från Wikiversity
Hoppa till navigering Hoppa till sök
  Wikipedia i utbildning  
  Vad?  
  Wikipedias fem grundprinciper  
  Meny  


Här är Wikipedias fem grundprinciper.

BluePillar.svg Wikipedia är ett uppslagsverk. Alla artiklar måste sträva efter verifierbarhet: material som inte kan verifieras kan tas bort, så använd trovärdiga källor. Viktigt är att inte uttrycka personliga åsikter, erfarenheter eller argument. Originalforskning, dina egna idéer och tolkningar kan inte verifieras, och är därför inte lämpliga. Wikipedia är inte en plattform för reklam, en talarstol eller en samling webblänkar. Wikipedia är inte en tidning eller en samling av källdokument – denna typ av innehåll finns det plats för på Wikimedias systerprojekt.
 
GreenPillar.svg Wikipedia tar inte ställning. Detta innebär att vi strävar efter att artiklar inte ska förespråka ett enskilt perspektiv. Ibland kräver detta att flera perspektiv framhävs, med en saklig beskrivning av alla dessa perspektiv, med kontext för varje perspektiv. Presentera inte ett perspektiv som "sanningen" eller "det bästa perspektivet", men som den etablerade eller vanligaste uppfattningen. Det innebär att källbelägga med verifierbart och pålitligt material så ofta som möjligt, särskilt i ämnen som kan anses kontroversiella.
 
YellowPillar.svg Wikipedia har ett fritt innehåll som alla kan redigera. All text på Wikipedia finns tillgängligt under Creative Commons erkännande-dela lika 3.0 (cc-by-sa 3.0) och kan distribueras och länkas i enlighet med denna. Ingen äger en artikel på Wikipedia, och alla artiklar kan komma att ändras av vem som helst. Det du bidrar med kan alltså fritt redigeras och distribueras i enlighet med licensen. Bryt inte mot upphovsrätten och lägg inte in material som inte är kompatibelt med licensen cc-by-sa 3.0. Du kan kopiera material från Wikipedia till andra dokument, om du följer licenserna.
 
OrangePillar.svg Wikipedia har en uppförandekod. De som bidrar till Wikipedia har många olika bakgrunder, och har i många fall vitt skilda synvinklar. Att behandla andra med respekt är nyckeln till ett effektivt samarbete kring skapandet av uppslagsverket. Det är viktigt att följa etikettreglerna.
 
RedPillar.svg Wikipedia har inga fasta regler. Du behöver inte känna till alla riktlinjer, utan var djärv när du redigerar! Även om perfektion är ett mål så är det inte nödvändigt. Alla sidversioner sparas, så du kan inte av misstag förstöra något. Det innebär också att det du skriver kommer att bevaras för eftervärlden.


Ibland upplevs det som om vissa av dessa principer presenterar vad Wikipedia inte är.

Vad är då Wikipedia? Hur skulle du förklara det?

Att vara djärv är en princip och kanske en av de mest omtyckta principerna (om man nu tycker om principer).

Varför ska man vara djärv på Wikipedia tror du?

I Sverige skriver ungefär 3000 personer på Wikipedia i månaden. Det är många människor som kanske aldrig kommer att träffa eller ens ha vetskap om varandra utanför arbetet på Wikipedia. Därför är kanske uppförandekod extra är viktigt när man är delaktig i världens största grupparbete, som till stor del sker anonymt. Ibland låter det mirakulöst hur väl det faktiskt fungerar och att människor allt som oftast stödjer varandra och samarbetar. Kanske kan det ge hopp om att vi ändå är benägna att samarbeta gemensamt för ett större mål. Ibland sker dock tvister och konflikter på Wikipedia.

Vem ser då till att etiketten efterlevs på Wikipedia?

previous page               next page