Hoppa till innehållet

Wikipediakurs för pedagoger/Varför?/Bildning

Från Wikiversity
  Wikipedia i utbildning  
  Varför?  
  Bildning  
  Meny  


Sokrates och γνῶθι σαυτόν

Sokrates mamma tros ha varit barnmorska och Sokrates hävdade att kunskapen fanns där inom oss, men att man behövde stöd i att föda ut den.

Läs de blå länkarna som går att trycka på, samt Kants text om bildning.

Sokrates tros ofta ha sagt Jag vet endast att jag intet vet. Trots detta blev han av oraklet i Delphi omnämnd den visaste i världen. Sokrates resonerade dock så att han var den visaste, just för att han ingenting visste. Hur rättfärdigade han det? Vad menar han?

Han tros ha talat om rättvisa, dikaiosyne, vilket har med en sann insikt att göra, en insikt om sig själv. Vilket leder till att man kan leva som en dygdig människa.

Kant och Sapere aude!

Läs Kants text om bildning.

Är det viktigt att känna sig själv?

previous page               next page