Wikipediaworkshop

Från Wikiversity
Hoppa till navigering Hoppa till sök
  Wikipedia i utbildning  

Som en del i programmet Wikipedia i utbildning bedrivs workshop med pedagoger, studenter och elever. Detta är i nuläget planerat kring två workshop för att deltagarna sedan själva ska ha kunskap och mod nog att själva komma igång. Båda dessa workshop håller på i ungefär tre timmar vardera.

Första workshop[redigera]

I början av workshopen brukar vi berätta kort om Wikipedia, dess historia och idé samt hur det är organiserat. I denna workshop utgår vi ifrån en övningsbok. Alla deltagare får minst varsin uppgift som de får ungefär tio eller femton minuter på sig att testa själva. Sedan är de pedagoger för sin uppgift och ska inför de andra, med hjälp utav en projektor och dator, berätta om samt göra sin uppgift tillsammans med de andra. De som lyssnar gör då samtidigt den uppgiften på sina enskilda datorer. Detta brukar leda till diverse frågor och funderingar om Wikipedia vilka de som har hand om sin uppgift försöker svara på och därigenom lära sig mer om Wikipedia, självklart med stöd ifrån den Wikipedian/från WMSE kontoret som håller i workshopen. Hur lång tid detta tar beror självklart på gruppens datavana, språkkunskaper, mängd av frågor osv. När det tar mindre tid än de utsatta tre timmarna kan man efter att ha gått igenom alla uppgifter be dem skapa en egen artikel, som en undersida till sin användarsida där de ska ha med:

 • Två storlekar på rubriker
 • En bild
 • En wikilänk
 • En referens och fotnot i text från bok
 • En referens och fotnot i text från webben
 • En infobox
 • Tabell (sorterbar)
 • Extern länk under rubrik 'se även'
 • Navbox

Be dem gärna skriva om artiklar inom ett specifikt ämne då det annars kan bli svårt att välja vilket leder till att en stor del av tiden går åt till att fundera över vad man ska skriva om. De kan t.ex. skriva om en stad, ett instrument, en person, sin favoritartist, favoritbok, favoritfilm osv.

Tid mellan workshop[redigera]

Ta gärna en viss tid mellan dessa två workshops för att ge möjlighet till reflektion och funderingar. Dock gärna med en uppgift som de ska lösa hemma som de gärna får höra av sig om för att få stöd/hjälp med under tiden. Denna uppgift kan t.ex. vara att göra tre redigeringar på Wikipedia, att påbörja en artikel om något saknas inom ens intresseområden, att förlänga en stub/substub.

Andra workshop[redigera]

I workshop 2 ämnar vi att fördjupa kunskaperna om Wikipedia, men framförallt att få folk ombord på själva idén om fri kunskap vilket förhoppningsvis skapar en större inspiration och ett mer långvarigt engagemang att bidra till Wikipedia. Då kan man gå igenom:

Det här är ett intressant citat; the only way to oppress a people is to keep them ignorant vilket det går att fundera mycket utifrån. Här skulle man kunna dra en massor av historiska paralleller och prata om Kant, Platon, Foucault osv (om man så önskar) och föra upp diskussionen om fri kunskap och vad värdet av det är i ett samhälle. Eller om det finns ett värde av det i ett samhälle. Denna delen av workshopen kan med fördel ägnas mycket tid åt då det är vad själva värdet i Wikipedia ligger i. Wikipedia är ju i sig självt inte det intressanta, det är ett medel inte ett mål, och om man inte är säker på målet så är man nog inte så intresserad av att bidra och vara engagerad på Wikipedia. Ett förslag här är att skapa en diskussionskarusell. Den fungerar så att man delar upp deltagarna i två grupper. Den ena gruppen bildar en inre cirkel och den andra en yttre, runt den inre. Den yttre rör på sig till höger efter varje kortdiskussion med en person i den inre. Varje diskussion pågår i 1 minut. De i den inre gruppen har papper med en fråga på som de ställer till den personen som 'kommer' i den yttre ringen. Frågor till denna karusell kan vara:

 • Är det viktigt med fri kunskap?
 • Vad fyller Wikipedia för funktion när det gäller att förmedla fri kunskap?
 • Vad är fri kunskap?
 • Påverkar tillgången till fri kunskap ett samhälle?
 • Vad kan fri kunskap göra för den enskilda individen?
 • Hur ser ett samhälle ut där det inte finns tillgång till fri kunskap?
 • Har tillgången till fri kunskap påverkat dig?
 • Finns det problem med fri kunskap?
 • Hur påverkas en demokrati av tillgång till fri kunskap bland dess medborgare?

Låt sedan de i den inre cirkeln, som har haft en fråga var, presentera vad de hört och pratar om kring sin specifika fråga för de andra i gruppen. Detta kan samtidigt dokumenteras på en wiki, som en undersida till en användare på Wikipedia eller dyl.

De fem grundprinciperna. Dessa principer kan delas upp så att olika grupper eller att varje individ har en princip som de berättar om, beroende på antal på workshopen. De ska berätta om principen för de andra i ett kort föredrag samt visa på hur och vart denna principen rent konkret syns på Wikipedia.

De ska dessutom läsa om CC-licenser. Detta kan med fördel ske så att man ger några ansvar för att berätta om Wikipedias principer medan en annan grupp/en annan individ berättar om CC och vad det innebär. Här kan man som hjälp visa detta youtubeklipp ifrån .SE som förklarar CC-licenserna på ett lättfattat sätt.

Uppföljning[redigera]

Det är nu dags för pedagogerna och eleverna/studenterna att börja bidra på Wikipedia inom sitt ämne/sin kurs/sitt område. Det kan därför här vara viktigt att engagera några stödpersoner online som hjälper till med wikiformatering, kommer med kommentarer och stöttar de som är nya på Wikipedia. En del av uppföljningen är alltså att ge möjligheten till pedagogen, studenterna/eleverna att få kontinuerligt stöd online.

Boka även in en kort uppföljning om en tid då de hunnit börja redigera och skriva om sina ämnen på Wikipedia eller på sina undersidor. Detta kan ske via Skype/Google hangout eller genom ett personligt möte. Personligt möte är alltid att föredra då de flesta uppskattar det framför att ses på Skype eller dyl.

Viktigt är att ge de nya användarna stöd och möjlighet till svar på frågor. En möjlighet är att (om tid finns) vara tillgänglig under några timmar en eftermiddag eller två på lärosätet i biblioteket eller dyl. där de som behöver stöd kan få svar på sina frågor och hjälp att komma vidare.

Wikipediaworkshop alternativ 2[redigera]

Det här är ett alternativ till den andra Wikipediaworkshopen som beskrivs här.

Moment 1.[redigera]

Utmaning. Vad är Wikipedias fem grundprinciper?

Låt eleverna själva leta upp vilka dessa fem grundprinciper är.

Grupparbete Dela upp eleverna i fem grupper och låt dem 'ta' en princip var. Ge dem sedan ungefär en kvart att läsa och fundera över denna och ge svar på:

 • Vad principen är
 • Varför de tror att den finns på Wikipedia
 • Om de sett att den används på Wikipedia, ge gärna exempel!

Låt dem presentera sina 'fynd' för resten av klassen.

Moment 2.[redigera]

Hitta faddrar. Låt eleverna (beroende på antal) söka sig till de Wikipedia faddrar som finns tillgängliga på Wikipedia och be dem att direkt skicka iväg ett trevligt email till denna fadder och be om stöd när de nu ska börja skriva. De kan i mejlet skriva:

 • Kort presentation av sig själva
 • Vad de tänkt skriva om
 • Vad de tror att de önskar hjälp med

Moment 3.[redigera]

En öppen/allmän diskussion om meritokrati. Hur syns det att Wikipedia är likt det? Vad innebär det? Är det bra? Hur skiljer det sig från en demokrati?

Moment 4.[redigera]

Övningar som finns att finna i denna övningsbok