Wikiversity:Klottersanering

Från Wikiversity
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Många användare på Wikiversitetet ägnar en del av sin tid på Wikiversitetet åt att stävja och sanera klotter. Eftersom klottersanering är något man gärna vill lägga ner så lite tid som möjligt på, vill vi gärna kunna vara så effektiva som möjligt när vi försöker eliminera klotter. Den här sidan är till för att beskriva de olika former av klotter du som användare kan stöta på och hur du med minsta möjliga insats kan hjälpa till att hålla Wikiversitetet rent och snyggt.

Klottersanering är aldrig en ursäkt för att bete sig otrevligt mot andra människor. Man bör komma ihåg att de flesta klottrare inte är ute efter att förstöra.

Övergripande mål[redigera]

Klottersaneringens övergripande mål är att med minsta möjliga insats hålla nere mängden klotter i Wikiversitetet utan att inskränka på användares möjligheter att redigera och lägga till artiklar till Wikiversitetet.

 • Vi vill använda minsta möjliga insats för att kunna ägna oss åt annat än att städa.
 • Vi vill hålla nere mängden klotter för att man skall kunna lita på innehållet i Wikiversitetet.
 • Vi skall inte inskränka på användares möjligheter att redigera och lägga till artiklar eftersom de:
  • bidrar till att skapa en ämnesmässig bredd på Wikiversitetet
  • bidrar till att rätta faktafel i artiklar
  • bidrar till att rätta språkliga fel i artiklar

Att hitta klotter[redigera]

För att kunna göra något åt klotter måste man, naturligtvis, först hitta det. Här följer några tips om hur man vanligen lätt känner igen klottrarna:

 • De vanligaste klottrarna är i princip alltid anonyma användare och mycket ofta klottrar de även i sammanfattningsrutan. I listan över de senaste ändringarna kan man alltså vara ganska säker på att en klottrare varit i farten om sammanfattningen lyder t.ex. "mohahhhahhaohahhaohahaho" eller "de va en kluri jävel". Då ingen sammanfattning finns är man tvungen att titta på ändringen genom att klicka på länkarna "ändringar", "skillnad" eller "nuvarande" respektive "föregående". Ofta klottrar dessa användare i nya artiklar eftersom de klickat på en röd länk eller i artiklar som de hittat med en sökmotor, det vill säga artiklar som går att associera med gymnasieuppsatser och vanliga sökord på internet. Vanligt förekommande är också mobbningsklotter, av typen "[namn] är en tönt". Sådan hanteras likadant som allt annat klotter. Vill man ta upp process mot de som mobbar, gör men helst det med metoder utanför Wikiversitetet. Ett verktyg som gör det ännu lättare att hitta klotter via senaste redigeringarna är Vandal Fighter.
 • De mer sofistikerade klottrarna, de som byter ut neutralt material mot starkt vinklade inlägg, brukar vanligen inte skriva något alls i sammanfattningen eftersom de hoppas att deras redigeringar ska "slinka igenom" obemärkta. I de flesta fallen är de dock lätt igenkännbara eftersom de framför allt klottrar i artiklar som rör "deras" ämne, det vill säga kontroversiella artiklar inom politik och religion. De flesta kända användare är sparsamma med att redigera dessa artiklar och försöker vara tydliga med hur och varför de redigerar kontroversiella artiklar. Anonyma bidragsgivare som redigerar kontroversiella artiklar kan därför vara värda en undersökning.

Att stävja klotter[redigera]

När man väl har hittat klotter så bör man så snabbt som möjligt stävja vidare klotter utan att inskränka användares frihet för mycket. Den allra första åtgärden kan vara ett meddelande på ip-adressens diskussionssida. Det finns ett antal färdiga klottermeddelande, se mallen nedan. Om klottraren trots meddelandet fortsätter så hindrar en snabb blockering av IP-adressen på en 1 timma mer klotter utan att inskränka möjligheterna för användare generellt. En klottrare som bara kan klottra en gång i timmen tröttnar dessutom snabbt.

Att sanera klotter[redigera]

För att sanera klotter går man sen normalt in på sidan med användarbidrag för klottraren och ser på de senaste ändringarna. Man kan sen i tur och ordning se på sidorna och se vilka artiklar som behöver "tvättas".

Det kan vara bra att tänka på följande saker:

 1. Två olika klottrare kan ha klottrat på samma artikel efter varandra, så kontrollera att den "tvättade" sidan verkligen inte innehåller något mer klotter.

Detta är inte klotter[redigera]

 • Vandalism, för det är värre
 • Starkt vinklad text må vara ett fall av POV men inte klotter
 • Personliga påhopp är otrevliga och kan vara skäl för blockering, men är inte klotter
 • Upphovsrättsbrott

Klottersanering[redigera]

Personer som klottrar på Wikiversitetet har vanligen ett beteende som är lätt att känna igen. Listan nedan, som är en något förenklad beskrivning av olika sådana beteenden, är till för att göra det lättare att förstå hur och varför de som klottrar gör som de gör. Listan utgör ingen statistik och försöker inte heller ge några personlighetsbeskrivningar.

Listan återspeglar den arbetsprocess som etablerats kring klottersanering. De mallar för problematiska användare som finns är till för att snabbt informera å ena sidan klottrarna om att deras redigeringar syns och inte är välkomna. Sådana mallar på ett IP-nummers diskussionssida kan ge en fingervisning om vad som tidigare försiggått från IP-numret, men ger i sig lite information om man inte själv tittat på användarbidragen.

Vad gäller oinloggade användare är det viktigt att komma ihåg att det alls inte behöver vara samma person som redigerar från IP-adressen idag som igår, eller ens för fyra timmar sedan.

Det finns användare som börjar med försiktigt klotter, och sedan övergår ibland till att bli vettiga användare som bidrar till Wikiversitetet. Därför bör man alltid vara artig och trevlig. Detta förhållningssätt gör också att klottrarna inte får någon feedback på sina tilltag; en del av dem skulle förmodligen se det som en form av lyckad trollning om man började skälla på dem. Använd alltså listan för att bättre förstå hur klottret vanligen hittar hit, men döm inte någon användare på förhand.

Listan ska inte ses som en förteckning över förseelse och straff. Blockeringar utförs för att skydda Wikiversitetet, inte för att straffa klottrare. Det har med tiden växt fram ett konsensus att uppenbara klottrare kan blockeras direkt med en kortare blockeringstid om det inte är rent testklotter. En blockeringstid på 30 minuter eller två timmar är att rekommendera om det är en engångsförseelse. Arbetsprocessen om varnande nedan är inte tvingande.

Klotternivå Beteende Åtgärder Kommentar
K1 / Barnen Skapar nya, korta, oförargliga artiklar av typ "Byhåla har en affär" eller lägger till "hej!" i befintliga artiklar
• Ersätt om möjligt med fakta, annars radera.
• Lämplig redigeringskommentar kan vara "nybörjartest"
• Det här är den mest oförargliga typen av klotter, som inte gör så mycket skada.
K2 / Taggaren 1
• Lägger till trams i befintliga artiklar max 2 gånger
• Okynnesraderar i befintliga artiklar max 1 gång
• Rulla tillbaka artikeln till den tidigare versionen.
• Taggaren står för den största mängden av klotter, men är också det klotter som man enklast hittar.
• Klottret kommer ofta från en anonym användare och innehåller fula ord eller annat klotter av samma sort som man hittar på toaletter.
• Taggaren sitter ofta vid en offentlig dator, t.ex. i en skola, eller i ett bibliotek.
• Taggarens syfte med klottret är ofta bara att testa om det går eller bara skriva något fult.
K3 / Taggaren 2
• Klottrare på K2 som trots varning fortsätter att klottra på samma sätt
• Klottrare man känner igen och vet har uppnått K2 tidigare
• Klottrare som överskrider K2 innan någon hinner reagera
• Korttidsblockera IP-adressen, kanske 1-2 timmar
• Återställ artikeln till tidigare skick
K4 / "Göken"
• K3-klottrare som återkommer när IP-blockeringen upphör
• Klottrare som skriver ny eller förstör befintlig artikel med rasistiskt, obscent eller i övrigt mycket stötande innehåll
• Blockera IP-adressen en eller två dagar.
• Återställ artikeln till tidigare skick, radera nyskapade klotterartiklar
• Göken står ofta för det klotter som är svårast att hitta och mest skadligt för Wikiversitetet.
• Gökens syfte är att placera, möjligen illegala, bilder på Wikiversitetet eller att placera externa länkarna för att generera trafik till betalsajter (och därmed få in pengar).
• Göken arbetar långsamt och försöker att undvika att dra till sig uppmärksamhet.
• Uppladdningar från anonyma eller nya användare av bilder med oskyldiga intetsägande namn eller inlägg av externa länkar med oskyldiga titlar är sådant som man bör titta närmare på.
K5 / Tomten
• K4-klottrare som upprepar samma sak
• Något ännu värre ...
• Blockera IP-adressen i flera dagar
• Återställ artikeln till tidigare skick, radera nyskapade klotterartiklar
• Sprider propaganda
• Klipper in stora texter som han/hon har samlat på sig från annat håll.
• Redigerar många sidor på kort tid och tror att vi skall missa någon redigering.

Klotterkontot: Nytt användarkonto som enbart gör klotterredigeringar, eller klotter varvat med en och annan redigering som ser seriös ut för att förvirra. Om det trots varning kommer mer klotter från kontot, är det inte ovanligt att det evighetsblockeras direkt. Om människan bakom kontot vill bli seriös, kan denne skaffa ett nytt användarkonto.

Spammaren: Sprider länkar till sin egen sajt. Går ofta att tala med, menar ofta inget illa. Kan ofta bli seriösa användare, eller är det faktiskt redan.

Vandalism[redigera]

Vandalism är medvetet förstörande av artiklar. En typ av vandal tömmer så många artiklar den hinner, innan den blir blockerad. Andra, mer försåtliga, smyger in fel i artiklarna. En uppenbar vandal behöver man inte ta i med silkeshandskar, eftersom denne tydligt demonstrerat sitt syfte.

Mobbningsklotter[redigera]

Mobbningsklotter är klotter av typen "[namn] är dum i huvudet", "[namn] är bög" och liknande. Detta brukar leda till att en blockering utfärdas direkt utan föregående varning. Vill man driva saken vidare, kan man se var ip-numret hör hemma via Ripe.net och sedan göra en abuse-anmälan. Man bör inte hota med juridiska åtgärder på ip-numrens diskussionssidor.