Wikiversity:Vad är Wikiversity?

Från Wikiversity

På Wikiversity hittar du kurser, studiematerial och forskningsprojekt på alla nivåer, ämnen och lärstilar. Från förskola till universitet, från professionella utbildningar till informella. Lärare, studenter och forskare är varmt välkomna att delta och hjälpa till och skapa öppen lärresurser och lärgemenskaper.