Biologi B

Från Wikiversity
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Planeringen är uppbyggd på olika moment i kursen Biologi B, där varje moment utgår från mål att sträva mot.

Denna lärresurs kan ses som en idebank där lärare och elever kan välja att pussla ihop de moment som passar. Tanken är att skapa många olika moment som alla bygger på Mål att sträva mot. Kursen är uppdelad i olika moment, där varje moment är en är avsett för en längre sammanhängande period av undervisning. Momenten bör väljas ut så att de tillsammans inkluderar alla Mål att uppnå i Biologi B.

Till lärresursen finns förslag på en form för hur eleverna kan visa kunskaper och hur feedback kan ges. Formen för feedback m.m. är självfallet inte bestämd utan varje moment kan pusslas ihop med olika uppgifter för att visa kunskaper. Tanken är att denna idébank kommer att ge olika kombinationer av undervisning. För lärare innebär det en stor frihet att göra kursplaneringar och att en mångfald av lektioner kan skapas till de olika momenten och för studenter kan de välja de moment de anser är intressanta sett ur undervisnings synpunkt.


Kurs i Biologi B ht 09[redigera]

Introduktion[redigera]

Människans organsystem[redigera]

Deltagare[redigera]