Franska/Steg 1/Lära sig tempusen/Indikativ

Från Wikiversity
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Presens[redigera]

Presens är det tempus vi använder ofta, och är det som händer nu när vi pratar. På franska, likt på svenska, använder man en form nästan uteslutande. "Jag springer" översätt till "Je cours", där "cours" är verbet för springa, och kommer från det oregelbundna verbet wikt:courir. Ett annat exempel på ett regelbundet verb är "choisir" där i presens blir det "choisis"

Regelbundna verb[redigera]

I alla regelbundna verb har verbet en stam, som är den del som alla böjningsformer har gemensamt. I regelbundna verb tar man den stammen och lägger på den ändelse som överensstämmer med subjektet.

För alla regelbundna verb tar man bort grundändelsen, det vill säga, -er, -ir eller -re. Stammen för parler är således parl. (Ett exempel på ett -er-verb. Alla andra regelbundna -er-verb fungerar på samma sätt.). Den här processen fungerar på samma sätt för -re och -ir. (Finir blir fin, attendre blir attend). Stammen för verbet parler (att prata) är parl, och för att säga jag pratar lägger du helt enkelt till jag-ändelsen -e. Jag pratar blir så på franska je parle.

Verb som slutar på -er.[redigera]

  singular plural
första person je(jag)= -e nous(vi)= -ons
andra person informell tu(du)= -es vous(ni)= -ez
formell vous(du)= -ez
tredje person maskulin il(han)= -e ils(de)= -ent
feminin elle(hon)= -e elles(de)= -ent

Verb som slutar på -re.[redigera]

Medan verb som slutar på -re brukar följa nedanstående böjningstabell, brukar verben i den här gruppen vanligtvis böjas oregelbundet.

  singular plural
första person je(jag)= -s nous(vi)= -ons
andra person informell tu(du)= -s vous(ni)= -ez
formell vous(du)= -ez
tredje person maskulin il(han)= -(ingen ändelse) ils(de)= -ent
feminin elle(hon)= -(ingen ändelse) elles(de)= -ent

Oregelbundna verb[redigera]

Oregelbundna verb är verb som inte följer reglerna för regelbundna verb. Exempel på svenska oregelbundna verb är att gå, och exempel på franska oregelbundna verb är être och avoir (att vara och att ha). De är lite svårare att lära sig eftersom de inte följer några regler. Man får helt enelt lära sig dem utantill!

Nedan följer de två franska verb som nämns ovan - être och avoir - med dess böjningsformer.

Être - Att vara
Je suis - Jag är
Tu es - Du är (singular, informell)
Il/Elle est - Han/hon är
On est - Man är (väldigt informellt)
Nous sommes - Vi är
Vous êtes - Ni är (plural, formell)
Ils sont - De är (män eller en grupp med minst en man)
Elles sont - De är (enbart kvinnor)
Avoir - Att ha
J'ai - Jag har
Tu as - Du har (singular, informell)
Il/Elle a - Han/hon har
On a - Man har (väldigt formellt)
Nous avons - Vi har
Vous avez - Ni har (plural, formellt)
Ils ont - De har (män eller som inkluderar minst en man)
Elles ont - De har (enbart med kvinnor)

Ett annat oregelbundet verb :

Aller - Att gå
Je vais - Jag går
Tu vas - Du går (singular, informellt)
Il/Elle va - Han/hon går
On va - Man går (väldigt informellt)
Nous allons - Vi går
Vous allez - Ni går (plural, formellt)
Ils vont - De går (män eller som inkluderar minst en man)
Elles vont - De går (enbart kvinnor)

Oregelbundna verb finns spridda bland alla verb som slutar med er, ir och re. Medan de kan dela vissa böjningsformer är deras ändelser oftast olika från en böjning till ett annat.

Dåtid - Passé composé[redigera]

Dåtid indikerar att en händelse hände förr i tiden.

Regelbundna verb[redigera]

Den regelbundna böjningen för dåtid involverar att böja avoir, och att lägga till perfekt particip efteråt. Perfekt particip skapas genom att ta stammen från verbet i fråga och att ersätta det med dåtidsändelsen, som man kan se nedanför:

 • J'ai écouté - Jag hade lyssnat (er)
 • Tu as fini - Du hade slutat (ir)
 • il a attendu - han har väntat (re)

Som du kan se är ändelserna i passé composé för de tre verbformerna é, i och u.

Oregelbundna verb[redigera]

De oregelbundna verben i franskan har olika ändelser i passé composé, och det finns ingen speciell metod för att bestämma vilken man ska använda. Därför kommer du behöva använda en ordbok eller att memorisera dem.

Som ett exempel - kolla på avoir och être.

 • J'ai eu
 • J'ai été

Être i passé composé[redigera]

I vissa av verben i dåtid böjer man dem med être istället för avoir - dessa verb inkluderar ofta en tillståndsförändring.

 • naître
 • devenir
 • mourir
 • monter
 • rester
 • descendre
 • tomber
 • arriver
 • entrer
 • venir
 • aller
 • sortir
 • partir
 • revenir
 • rentrer
 • retourner
 • passer

Denna lista innehåller inte alla verb, eftersom verb som används på ett intransitivt sätt (utan ett direkt objekt) också böjs med être. Exempelvis är det möjligt att se "il est fini" som har en annorlunda betydelse än il a fini.

Framtid[redigera]

Nära framtid - futur proche[redigera]

Det här tempuset används för at visa att något skall hända inom den nära framtiden. Böjningen resulterar i ett sammansatt verb; först tar man aller i presens, och därefter den infinitiva formen av det ursprungliga verbet. Till skillnad från passé composé har man här ingen ändring i infinitiv.

På svenska blir den ungefärliga översättningen av tempuset "subjektet kommer att ...", medan en ordagrann översättning skulle bli något i stil med "subjekt går att ...".

  singular plural
första person je vais <verb> nous allons <verb>
andra person tu vas <verb> vous allez <verb>
tredje person maskulin il va <verb> ils vont <verb>
feminin elle va <verb> elles vont <verb>

Framtid - Futur simple[redigera]

Det här tempuset visar en händelse som kommer att inträffa i framtiden, men inte nödvändigtvis inom den nära framtiden.

Formen skapas genom att lägga till ändelserna nedan till infinitivformen. Vissa verb genomgår mindre stavningsändringar när de böjs i tempuset. Dessa undantag måste man komma ihåg.

  singular plural
första person je -ai nous -ons
andra person tu -as vous -ez
tredje person maskulin il -a ils -ont
feminin elle -a elles -ont