KOIIA

Från Wikiversity

KOIIA, akronym för Kommunikation och identitet inom institutionella arenor, var en forskarutbildningskurs vid Örebro universitet 2008. Den bestod av två delkurser: KOIIA 1 och KOIIA 2.

Slutprodukten av den första kursen blev "Avslutande essä i KOIIA 1". Den andra kursen uteblev.

Förslag till litteratur[redigera]

Båda kurserna är avslutade, men det går givetvis att studera vidare på egen hand.

 • Archer, Louise (2003): Race, masculinity and schooling. Muslim boys and education. Berkshire: Open University press.
 • Rowan, Leonie, Michele Knobel, Chris Bigum & Colin Lankshear (2003): Boys, literacies and schooling. The dangerous territories of gender-based literacy reform. Berkshire: Open University Press.
 • Kumashiro, Kevin (2002): Troubling education. Queer activism and anti-oppressive pedagogy. New York & London: Routhledgefalmer.
 • McRuer, Robert (2006): Crip theory. Cultural signs of queerness and disability. New York & London: New York University Press.
 • Linell, Per (2008): Rethinking Language, Mind and World Dialogically: Interactional and contextual theories of human sense-making.
 • Pennycook, Alastair and Makoni, Sinfree (eds.) (2007): Disinventing and reconstituting languages. Clevedon: Multilingual Matters.
 • Kullick Don & Cameron Deborah (2003): Language and sexuality.
 • Bhabha, H (1994): The Location of Culture. London: Routledge.
 • Rampton, Ben (1995): Crossing: Language and Ethnicity Among Adolescents.
 • Rampton, Ben (2008): Language in Late Modernity: Interaction in an Urban School. Cambridge University Press.
 • Butler, Judith (1997): Excitable speech: a politics of the performative.
 • Aronowitz, Stanley; Giroux, Henry A. (1991): Postmodern Education: Politics, Culture, and Social Criticism.
 • Caldas-Coulthard, Carmen Rosa & Iedema, Rick. (2008): Identity Trouble: Critical Discourse and Contested Identities.
 • Jonsson, Richard (2007): Blatte betyder kompis: om maskulinitet och språk i en högstadieskola. Stockholm: Ordfront.
 • Lundström, Catrin (2007): Svenska latinas: ras, klass och kön i svenskhetens geografi. Göteborg Stockholm: Makadam.
 • Avrahami, Dina (2007): Vi dansar inte på bordet: lesbiska invandrarkvinnor i Sverige: stigmatisering & stolthet. Ramlösa: Pickabook.