Medicinska bilder/Bildrekonstruktion

Från Wikiversity
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Som ett delmoment för studenter på KTH som läser denna kurs ingår det en laboration i bildrekonstruktion. Datorsalen 3-227 ligger i ANA 10 (Bipontus), Alfred Nobels allé 10 (Karta) på entréplan.

Behörighet för laboration[redigera]

Studenterna som skall göra laborationen måste ha egna KTH-STH datakonton för att kunna logga in på datorerna i datasalen och göra laborationen. Man får inte låna någon annans konto. Missar man laborationstillfället får man göra laborationen på egen hand och lämna in en rapport via e-mail

Privatstuderande[redigera]

Går man inte kursen på KTH kan man göra laborationen, men man får inte skicka in en laborationsrapport. Den utföres då hemma framför datorn.

Syfte[redigera]

Syftet med laborationen är att man skall förstå hur tvärsnittsbilder av ett objekt rekonstrueras utifrån dess w:projektioner. Du skall också förstå hur antal projektioner samt val av olika rekonstruktionsfilter och interpoleringsmetoder påverkar resultatet.

Bakgrund[redigera]

Många av dagens medicinska bildgivande system producerar tredimensionell information, exempelvis CT, PET, SPECT och MRI.

För att kunna avbilda ett eller flera tvärsnitt av ett objekt eller en patient utan kirurgiska eller andra invasiva metoder, registreras först ett antal projektioner i olika riktningar. Vanligtvis är det endimensionella projektioner av ett utvalt tvådimensionellt tvärsnitt. Projektionsdata sammanställs i ett sinogram som används för att göra en uppskattning av ursprunget, det vill säga återskapa tvärsnittsbilden. De flesta kommersiella system utnyttjar den rekonstruktionsprincip som kallas för filtrerad återprojektion (engelsk länk), men även iterativa algoritmer förekommer.

Material[redigera]

För att kunna göra laborationen måste man ha en dator med programmet Matlab (lab-filen är skriven i programmet). Eventuellt går det att använda ett likvärdigt fritt och gratis Open source-program typ FreeMat.

Man behöver dessutom en lab-fil med, som går att ladda ner gratis på matlabs sida. Filen är en zipfil där det finns instruktioner om hur man använder den. Ingen programmering behövs, utan det finns menyer i filen.

Delmoment[redigera]

Kursen är uppdelad i två olika moment.

Utförande[redigera]

Kopiera frågorna i de olika momenten och skapa ett dokument där ni svara på alla frågorna. Kopiera och klistra in bilder från Matlab-figurerna i laborationen i den löpande texten. Omvandla filen till en pdf-fil, genom att spara som pdf-fil eller exportera till pdf-fil beroende på vilket program ni skriver i. Skicka pdf-filen med e-post till läraren – en rapport per grupp som får bestå av max två studenter. Glöm inte att märka filen med:

  • namn
  • klass
  • utbildning
  • datum
  • laboration