Medicinska bilder/Deadlines

Från Wikiversity
Hoppa till navigering Hoppa till sök

När fördjupningsarbetet skrivs finns det ett antal deadlines. Dessa finns för att ni skall få en möjlighet att sätta er in i andras arbeten under arbetets gång, men även för att ni skall få konstruktiv kritik så att ni kan få en så bra slutrapport som möjligt.

Eftersom det kan vara ont om tid mellan de olika deadlines är det viktigt att ni lämnar in i tid. Detta görs genom att maila till kursledaren som lägger ut dem på kurshemsidan så att alla kursdeltagare får till dem och kan läsa sina delar.

Filnamnet[redigera]

Tänk på att filen måste sparas som docx när den skickas in. Filen skall döpas, beroende på vilken deadline det är, enligt följande princip, där ddln betyder deadline och x vilken deadline det är:

 • författare-ddln-x.docx
 • granskarensnamn-ddln-x.docx
 • grupp-x-ddln-x.docx

Tänk på att inte skriva ert namn inne i rapporten när ni granskar och skriver feedback, utan bara i filnamnet. Detta för att kursledaren anonymiserar feedbacken innan den läggs ut på kurshemsidan.

Kritik[redigera]

Kritik ökar inlärningen

Att skriva kritik[redigera]

När ni skriver kritik till era kurskamrater tänk på att de har skrivit arbetet med sina bästa intentioner. Var konstruktiv i kritiken och ge inga nedsättande kommentarer eftersom det inte leder arbetet framåt. Fokusera i första hand på innehållet i arbetet och hur lätt det är att förstå förklaringar, källhänvisning med mera.

Tänk på att det är lätt att råka skriva syftningsfel och andra småfel, det kan ni markera så att det kan rättas till.

Att ta emot kritik[redigera]

När ni läser kritiken som står i arbetet så är det inte riktat till er personligen, utan mot arbetet i sig. Ta inte åt er utan tänk på att det är skrivet för att hjälpa er att få ett bättre arbete.

Det är inte kritikerns ansvar att rätta stavfel eller meningsbyggnadsfel. Råkar det smyga in något är det ursäktat, men lämna inte in något utan att själv ha kontrollerat så att språket är skrivet på korrekt svenska.

Deadlines[redigera]

Deadline 1[redigera]

Varje student skickar sin delrapport till kursledaren och sina gruppkamrater enligt schemat. Texten skall vara skriven med egna ord och innehålla text, bild, figur och tabell-referenser. Även viss källkritik skall finnas. Misstanke om plagiat, som upptäcks, i detta moment kan ge poängavdrag i sammanställningen.

Fullföljd uppgift ger ett poäng.

Deadline 2[redigera]

Varje student skickar skriftlig konstruktiv feedback på varje delrapport som gruppkamraterna skrivit till kursledaren och sina gruppkamrater enligt schemat.

Detta moment innebär att man kollar att delrapport täcker ämnesområdet och gör en enkel plagiatkontroll. Studenterna skall skriva minst en kommentar om vad som var bra och/eller lätt att förstå och minst en kommentar om vad som var svårt att förstå, dessutom skall minst en fråga om delrapportens ämne eller innehåll skrivas. Detta skrivs på första sidan av det granskade dokumentet.

Ni skall även läsa och kommentera i texten sådant som ni anser är svårt eller felaktigt. För att förenkla för den som skall korrigera arbetet skall du gulmarkera det du vill ge feedback på eller kommentarer. Skriv sedan kommentarerna med ljusblå färg så att de inte smälter in i arbetet.

Fullföljd uppgift ger ett poäng.

Deadline 3[redigera]

Gruppen sammanställer alla reviderade delar i en grupprapport och skicka in den enligt schemat. Denna rapport skall modifieras enligt kommentarerna, det vill säga rätta till de brister och svårigheter som upptäcktes.

På första sidan av rapporten (före allt annat) måste man skriva en lista på alla kompletteringar och ändringar som gjordes. Och ifall man tycker att någon kommentar inte var relevant, ska man förklara varför.

Grupprapporten skall innehålla följande:

 • Försättsblad med information om ämne, klass, gruppmedlemmar, kursledare och år
 • Innehållsförteckning
 • Introduktion till ämnet
 • Presentation av ämnet
 • Diskussion
 • Slutsatser
 • Referenser till text, bilder, tabeller och figurer
 • Gruppens projektplan

Arbetet skall vara cirka 15 sidor exklusive eventuella bilagor. Kvalitet prioriteras framför kvantitet. Informationen skall presenteras på ett sätt som gör att du själv lätt kan förstå ämnet utifrån rapporten.

Vid varje rubrik och underrubrik ska man skriva författarens initialer till det avsnittet. Skriv också vilka som sammanställde materialet. Hela gruppen är ansvarig för hela rapportens tydliga brister, men eventuellt plagiat i ett avsnitt är bara den som skrev avsnittet ansvarig för.

Fullföljd uppgift ger ett poäng.

Deadline 4[redigera]

Samma dag som deadline 3 klockan 17:00, laddas alla grupparbeten upp på kurshemsidan och varje student har tre andra rapporter att granska, enligt granskningsschema på kurshemsidan. Denna granskning skall vara klar och inskickad till kursföreståndaren enligt schemat.

Till alla tre arbeten skall skriftlig feedback ges. Denna feedback innebär att ni:

 • Undersöker att innehållet täcker ämnesområdet
 • Skriver minst en kommentar om vad som var bra och/eller lätt att förstå och att ni även skriver minst en kommentar om vad som var svårt att förstå. Dessa kommentarer skrivs på försättsbladet i filen som skall skickas in så att de inte går att missa.
 • Skriver minst en fråga till varje grupprapport, som även den skrivs på försättsbladet.
 • Gör en förenklad plagiatkontroll på alla delar av rapporterna
 • Läsa och kommentera även i texten sådant som ni anser är svårt eller felaktigt. För att förenkla för den som skall korrigera arbetet skall du gulmarkera det du vill ge feedback på eller kommentarer. Skriv sedan kommentarerna med ljusblå färg så att de inte smälter in i arbetet.

Skriv inte ditt namn inne i feedbackrapporten, utan endast i filnamnet. Alla filnamn kommer att kodas så att feedbackrapporterna som läggs upp på kurshemsidan är anonyma.

Fullföljd uppgift ger tre poäng.

Deadline 5[redigera]

Feedbackrapporterna läggs upp snarast efter att de har kommit till kurshandledaren. De läggs upp enligt schemat, skall slutversionen skickas in så att de som skall redovisa era arbeten på redovisningsseminariet hinner förbereda sig.

Rapporten måste modifieras enligt kommentarerna så att alla fel och brister har åtgärdats.

Fullföljd uppgift ger ett poäng.

Deadline för kompletteringar[redigera]

De som har kompletteringar skall lämna in dem 5 juni 2014 via email med titeln: HL1002 komplettering.

Schema[redigera]

Inlämningar skall ske på den dag som anges. Detta för att det skall vara lätt för läraren att hitta mailen.

 • Deadline 1: fredagen den 28 mars fram till midnatt, HL1002 deadline1 som titel.
 • Deadline 2: fredagen den 4 april fram till midnatt, HL1002 deadline2 som titel.
 • Deadline 3: onsdagen den 9 april. Skriv HL1002 deadline3.
 • Deadline 4: måndagen den 14 april, Skriv HL1002 deadline4
 • Deadline 5: torsdagen den 17 april, Skriv HL1002 deadline5
 • Deadline 6: torsdagen den 24 april, Skriv HL1002 deadline6
 • Deadline 7: måndagen den 28 april, Skriv HL1002 deadline7