Medicinska bilder/Redovisningsseminarium

Från Wikiversity
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Ett antal obligatoriska redovisningsseminarum och diskussionstillfällen kommer att arrangeras. Antalet beror på hur många grupper som finns. Dessa är inte offentliga, utan enbart studenter som läser kursen på KTH får vara där.

Varje grupp skall redovisa delar av andra gruppers arbete. Detta för att alla skall sätta sig in i alla arbeten och därmed lättare klara examen.

Upplägg[redigera]

På två av seminarietillfällen skall varje grupp presentera, muntligt och med PowerPoint, hälften av någon annans grupps fördjupningsuppgift, det vill säga gruppen får inte presentera sitt eget arbete. Presentationen skall fokusera på de avsnitt som var svårast att förstå för att förtydliga dem för de som inte fördjupat sig i arbetet. Detta förenklar instuderingen till tentamen.

En annan grupp har sedan i uppgift att föra en diskussion med de övriga i klassen om denna delen av arbetet. Denna grupp har också granskat arbetet i förväg. Målet är att ställa frågor till klassen som gruppen har skrivit i förväg och som har kommit upp under redovisningen. Även gamla tentamensfrågor kan tas upp. Diskussionen ska ske på ett interaktivt och effektivt sätt.

Tidsåtgången på de olika momenten är 25 minuters redovisning och 20 minuters diskussion.

Hela klassen förväntas ha läst motsvarande de rapporter som redovisas så att man kan svara på frågor under diskussionerna.

Presentationstips[redigera]

Förenkla och vara pedagogisk. Ett bra mått är att du känner att du själv är nöjd med din powerpoint och förberedelse, vilket betyder att du kan själv förstå ämnet med hjälp av din presentation.

Upplägg:

  1. Inledningspresentation av arbetet.
  2. Presentation av vad de skulle ha gjort.
  3. Presentation av vad de gjorde och kort diskussion om de fullföljt uppgiften
  4. Avslutning & slutsatser

Tänk på:

  • Röstläget (publiken måste kunna höra er)
  • Engagemanget och publikkontakten
  • Använd er av av figurer/bilder/video, till exempel YouTube, för att förtydliga det ni säger.
  • Förklara och skissa på tavlan.

Diskussionssessionerna[redigera]

Ta upp och diskutera med hela klassen några utvalda frågor och funderingar som ni tyckte var intressanta. Varva detta med frågor som ni tyckte var svåra att förstå, se om era studiekamrater i klassen har förstått och hjälp till att svara på det.

Bristfällig rapport[redigera]

Om någon rapport, eller del av en rapport, är bristfällig skriven får motsvarande presentation och diskussion inte begränsas till denna rapport. Den måste då baseras på andra informationskällor såsom kursböcker, kursmaterial, internetkällor, gamla tentafrågor med mera. Detta för att alla skall få så stor möjlighet som möjligt att kunna använda arbetena och redovisningarna som studiematerial till tentamen.

Den redovisande gruppen måste då påpeka detta till kursledningen för att denna skall kunna ge en rättvis poängfördelning.

Betyg[redigera]

Hela momentet kan ge sammanlagt 4 poäng i den sammanlagda poängräkningen. Ett poäng för var redovisning och ett för var frågestund. Alla gruppmedlemmar måste delta i aktiviteterna för att kunna få motsvarande poäng.

Frånvaro[redigera]

Observera att alla kursdeltagare måste närvara vid alla seminarietillfällen. Skulle någon vara frånvarande skall denna göra en kompleteringsuppgift.