Medicinska bilder/Kursinformation

Från Wikiversity
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Välkommen till kursen Medicinska bilder

På denna sida finns viktig information för kursens genomförande. För de som läser kursen som en del av sin utbildning på KTH ingår det obligatoriska moment på skola. Dessa kan man inte göra utan att vara kursregistrerad. Denna informationen riktar sig dem.

Personer som läser kursen av eget intresse för att lära sig mer om medicinska bilder behöver inte läsa denna sidan, utan bara de teoretiska sidorna.

Lokaler[redigera]

 • Studiebesök: HS Receptionen, Röntgenavdelningen, Karolinska Universitetssjukhuset (US) i Huddinge.

Samling i receptionen (Gå från huvudentrén till hissarna, 1 trappa ned, plan 4).

 • ANA 10 (Bipontus), Alfred Nobels allé 10 (Karta), entréplan, salar: 3-221, 3-253, 3-262, 3-264 och datorsal 3-227.

Föreläsare[redigera]

Förkortningen är samma som på schemat.

 • BJD, Britt Johansson-Dimitriou Klinikläkare, Röntgenavdelningen, Karolinska US i Huddinge
 • GH, Gösta Hellström Universitetslektor, Medicinsk teknik, KI
 • HM, Hamed H Muhammed Forskare, Medicinsk teknik, KTH, Kursansvarig
 • MB, Martin Brenning MTA/röntgen, Karolinska US i Huddinge

Datorsalen[redigera]

Datorsal

Studenterna måste ha egna KTH-STH datakonton för att kunna logga in på datorerna i datasalen vid e-tentamen och laboration. Man får inte använda andras konton.

Tider[redigera]

Kursmomenten börjar exakt vid angiven tid på schemat. Akademisk kvart används inte. Undvik störande förseningar. Raster görs i överenskommelse mellan föreläsare och studenter.

Tider i Datorsalen[redigera]

Det kan hända att en eller ett antal datorer i datasalen inte fungerar, eller att det behövs assistans från systemadministratörerna för att kunna starta och använda vissa datorer på grund av tekniska problem. Därför bör man komma till datasalen 15 minuter innan lektionen börjar. Detta så att man hinner logga in och lektionen kan börja i tid. Samma sak gäller på e-tentan.

Ibland kan det hända att någon eller några dator slutar fungerar som de skall. Då får de studenter som drabbas, inte störa de andra, utan de skall respektera de andras behov av att kunna koncentrera sig, och skall vänta tills de får hjälp att lösa datorproblemen. Skulle detta inträffa får man förlängt tid motsvarande tiden som förlorades då datorproblemen uppstod.

Om datasalen inte alls fungerar vid ett labb- eller e-tentatillfälle skall man i möjligaste mån försöka förlänga det tillfället så att det kan utföras på utsatt dag. Skulle studenterna eller läraren inte ha möjlighet att stanna kvar har läraren/kursledaren rätt att ställa in detta tillfälle. Ersättningstillfälle, som passar in i kursens schema bokas snarast möjligt.

Schemaändringar[redigera]

Schemat kan behöva modifieras under kursens gång. Eventuella schemaändringar meddelas på schemats diskussionssida och via e-mail om studenterna har lämnat dessa till kursledaren vid registreringen. Studenterna förväntas godta enstaka schemaändringar.

Obligatoriska kursmoment[redigera]

På de obligatoriska kursmomenten kommer närvaro att registreras. Det är studentens skyldighet att se till att denne blir registrerad.

Följande moment är obligatoriska och kräver närvaro och aktivt deltagande:

Kompletteringsuppgift[redigera]

För varje missat obligatoriskt kursmoment skall kursdeltagare skriva och lämna in en komplettering på två A4-sidor som handlar om det som missades. Detta mailas till kursansvarig. Studenten skall be om kompletteringsuppgift och lämna in dem i tid utan uppmaning från kursledningen. För sent inlämnade uppgifter ger avdrag med 0,5 poäng per dag av den totala fördjupningsuppgifts och egenreflektions poäng, det vill säga max 8 poängs avdrag.

Kursens betyg registreras först när alla kompletteringar lämnats in och godkänts.

Poängräkning[redigera]

De olika momenten i kursen ger ett visst antal poäng. Dessa poäng adderas sedan ihop för att ge ett slutbetyg på hela kursen. Utöver det skall man ha deltagit i de obligatoriska momenten. För utförligare beskrivning av alla poäng se poängbedömningssidan.

Max antal poäng är 60.

Betygssteg[redigera]

Betygsgränserna är enligt följande:

 • E: Minst 50% = 30p
 • D: Minst 60% = 36p
 • C: Minst 70% = 42p
 • B: Minst 80% = 48p
 • A: Minst 90% = 54p