Medicinska bilder/Poängbedömning

Från Wikiversity
Hoppa till navigering Hoppa till sök

De olika momenten i kursen ger ett visst antal poäng. Dessa poäng adderas sedan ihop för att ge ett slutbetyg på hela kursen. Utöver det skall man ha deltagit i de obligatoriska momenten för att kunna bli godkänd.

Moment som ger poäng[redigera]

Följande moment ger poäng på kursen:

Max antal poäng är 60.

E-tentamen[redigera]

E-tentamen består av fyra delar ger max 12 poäng vardera, det vill säga e-tentan ger max 48p.

De tre första delarna består av kryssfrågor där endast ett svarsalternativ är korrekt. På kryssfrågorna får man 1 poäng för rätt svar medan fel svar ger -0,2 poäng. Man kan även välja att inte svara på frågan, då får man 0 poäng.

Essädelen ger maximalt 1 poäng vardera per fråga, och ger inga minuspoäng.

Fördjupningsuppgiften[redigera]

Fördjupningsuppgiften har fem deadlines. Var deadline, utom nummer fyra ger ett poäng vardera. Deadline fyra ger tre poäng. Maximalt kan man få 7 poäng på den skriftliga delen.

Redovisningsseminarierna[redigera]

Redovisningsseminarierna kan ge sammanlagt fyra poäng. Ett poäng för var redovisning och ett för var frågestund. Alla gruppmedlemmar måste delta i aktiviteterna för att kunna få motsvarande poäng.

Poängavdrag[redigera]

För sent inlämnade uppgifter vid deadlines eller kompletteringar ger avdrag med 0,5 poäng per dag av den totala fördjupningsuppgifts och egenreflektions poäng, det vill säga max 8 poängs avdrag.

Betygssteg[redigera]

Betygsgränserna är enligt följande:

  • E: Minst 50% = 30p
  • D: Minst 60% = 36p
  • C: Minst 70% = 42p
  • B: Minst 80% = 48p
  • A: Minst 90% = 54p

Kursens betyg registreras först när alla kompletteringar lämnats in och godkänts.