Medicinska bilder/E-tentamen

Från Wikiversity
Hoppa till navigering Hoppa till sök

E-tentamen äger rum i datasal 3-227 på Alfred Nobels Allé 10 i Flemmingsberg (Karta). Man måste vara registrerad på kursen och ha egna inloggningsuppgifter till datornätverket för att få delta.

Tider[redigera]

Kom i tid

Kom senast 15 minuter innan tentamen börjar. Detta för att ni skall hinna logga in på datorerna och minimera risken med inloggningsproblem under själva tentamenstiden.

Kommer ni för sent så stör det era kurskollegor. Tänk på att det kan bli förseningar på pendeltågen.

Hjälpmedel[redigera]

Eftersom tentan utförs på dator är inga hjälpmedel tillåtna, inte ens papper och penna! Väskor och jackor placeras på avsedd plats. Glöm inte att tömma era fickor så att ni inte har mobiler eller annat material i dem.

Id-kort skall placeras på bänken innan tentan börjar.

Upplägg[redigera]

E-tentamen består av fyra delar med varierande svårighetsgrad. Frågornas, och svarsalternativens, ordning i varje del slumpas fram. Detta betyder att alla gör samma frågor men ingen får samma ordning, detta för att minimera risken för fusk.

Man får ta paus för toalettbesök mellan delar, det vill säga endast före e-tentan eller när man gjort klart en del och skickat in den. Man får ett meddelande om detta när man avslutar varje del, så att man vet när man får pausa. Innan paus skall man meddela tentavakten.

Poängsättning på delarna[redigera]

Alla delarna ger max 12 poäng vardera, det vill säga e-tentan ger max 48p.

De tre första delarna består av kryssfrågor där endast ett svarsalternativ är korrekt. På kryssfrågorna får man 1 poäng för rätt svar medan fel svar ger -0,2 poäng. Man kan även välja att inte svara på frågan, då får man 0 poäng.

Man måste få sammanlagt minst 6 poäng, av 36, på del 1, 2 och 3 för att få fortsätta med Del 4.

Del 4, som består av 12 essäfrågor, besvaras med fritext och ger max 12p, 1 poäng per fråga.


Betygsgränser för hela kursen finns här.

Omtentamen[redigera]

Det är inte möjligt att göra om e-tentan samma dag, det vill säga man får bara ett enda försök per tentamenstillfälle. Omtentatillfälle meddelas senare, om det inte är skrivet i schemat.

Betygsgränserna är strikta. Man kan inte få Fx, komplettering, på tentan och man får heller inte komplettera upp högre betyg.

Får man mindre än 1 poäng från betyget E kan man få en kompletteringsfråga som skriftligen skall besvaras inom en timme. Denna komplettering kan bara ge betyget E.