Modersmål

Från Wikiversity
Modersmål

Modersmål är det språk som man lär sig att tala först. Om ett barn har föräldrar som talar olika språk kan barnet tala flera modersmål. Ytterligare språk kallas då ofta som andraspråk eller främmande språk.

Att läsa
Diskutera