Nationalekonomi

Från Wikiversity

Nationalekonomi

Introduktion

Nationalekonomi är en del av ekonomin. Den studerar hur man hushåller med knappa resurser, och utgår från att det är nödvändigt att välja, eftersom resurser aldrig är oändliga. Flera frågeställningar är en del av nationalekonomin, som hur man organiserar samhället, samhällets produktion, konsumtion och distribution.

Man kan dela in nationalekonomin i makroekonomi, där helheten, med bland annat arbetslöshet och inflation, studeras, och mikroekonomi, där man huvudsakligen fokuserar på produktion och konsumtion på individuell nivå. Ibland räknar man även internationell ekonomi till nationalekonomin. I denna kurs har vi även lagt till internationell ekonomi och utvecklingsekonomi.

Kurser
Det här projektet är till hjälp för dig som studerar International Baccalaureate, men såklart användbart även för dig som bara är intresserad av ämnet med!
Färdigställningsstatus: det här projektet är bara påbörjat.
Nationalekonomins grunder
Mikroekonomi
Makroekonomi
Internationell ekonomi
Utvecklingsekonomi
Viktiga termer
Deltagare

Deltagare skriver in sina namn med *~~~~ här.

  1. Tanzania 28 augusti 2011 kl. 10.58 (CEST)
  2. --Mats33 22 december 2012 kl. 20.54 (CET)
Kurslitteratur