Nationalekonomins grunder/Sammanfattning

Från Wikiversity

Det här är en övergripande sammanfattning av informationen som gås igenom i Nationalekonomins grunder. Självklart är det viktigt att lära sig allt i hela steget, men se verkligen till att du bär med dig denna information, innan du går vidare till nästa steg.

 • Ekonomi kan förklaras som hushållning med knappa resurser. Nästan alla resurser är knappa, det vill säga de existerar inte i oändlighet. Eftersom resurserna är knappa, krävs det system för att ransonera dem, vilket är vad nationalekonomi i praktiken studerar.
 • Nationalekonomin ställer tre huvudsakliga frågor:
  • Vad ska tillverkas?
  • Hur ska det tillverkas?
  • Åt vem skall det tillverkas?
 • Hur man svarar på dessa frågor avgör i hög grad vilken ideologi man baserar sina åsikter på.
 • Det finns två huvudsakliga förhållningssätt att svara på dessa frågor: marknadsekonomi där marknaden tillåts reglera sig själv, och planekonomi där staten har en stor uppgift i att besvara de tre frågorna ovan. I praktiken är de allra flesta länder i världen blandekonomier, dvs, en blandning mellan plan- och marknadsekonomi.
 • Man delar upp nationalekonomin i mikroekonomi och makroekonomi. Mikroekonomin studerar den enskilda firman, företaget eller individen och liknar företagsekonomin i högre grad, medan makroekonomi studerar en nations eller annan större ekonomis aktiviteter, med inflation, arbetslöshet och så vidare.
 • Man skiljer mellan positiv och normativ ekonomi, där den positiva ekonomin utgår från fakta och är antingen sann eller falsk, medan den normativa ekonomin är subjektiv och baserad på åsikter.
 • Inom ekonomin skiljer man på ekonomisk tillväxt och ekonomisk utveckling. Ekonomisk tillväxt innebär att bruttonationalprodukten ökar från ett år till ett annat. Det behöver dock inte säga något om ifall gemene man har fått det bättre. Ekonomisk utveckling tar hänsyn även till välfärd. Human Development Index, HDI, är det vanligaste måttet på ekonomisk utveckling. På senare tid har man dessutom börjat prata om hållbar utveckling, där hur ekonomin anstränger miljön vägs in.