Piano/Steg 1/Börja förstå noter

Från Wikiversity
< Piano‎ | Steg 1
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Börja förstå noter

Du kan nu förhoppningsvis lite grundläggande saker om pianot. Du bör nu kunna namnet på de olika tonerna, även om du kanske inte riktigt vet var de ligger på pianot. Du vet förhoppningsvis att pianot är uppbyggt av stamnoter och halvnoter, och att dessa kan användas i skalor eller i ackord, eller bara i sig själva utgöra melodier.

I den här kursen är det dags att sätta noterna i ett sammanhang, så att du kanske vet var noterna sitter och hur man använder dem, så att du i nästa steg kan följa instruktionerna till de noter som finns, och allra helst kunna spela dem!

Introduktion[redigera]

Bilden visar de olika stamnoterna i notskrift.

I bilden till höger ser du de olika namnen på stamnoterna kopplat till noter (notera att bilden skriver B istället för H). Eftersom du nu vet namnen på tonerna, så kan du ganska lätt se hur det hela är uppbyggt. Längst ner sitter tonen C. På första linjen nerifrån sitter E, nästa G, sen H, för att sedan börja om igen med ett högt C och ett högt D och ett högt F. Mellan dessa sitter då alltså D, F, A, C och E. Om du lyckas plugga in detta så kommer du ha oerhörd hjälp framåt i kursen.

För att kunna spela behöver du ju dock veta var på pianot som de olika tonerna sitter.

Var på pianot sitter tonen?[redigera]

Jag väljer därför att återanvända en bild från innan:

Klaviatur.png

För att göra det lättare när du försöker hitta rätt toner efter noterna kan man försöka gruppera ihop tangenterna. Om du studerar bilden ser du att de svarta tangenterna, halvnoterna, sitter ibland grupperade två och två, ibland tre och tre. Den tangent som är direkt till vänster om en "två-gruppering" är C. Sedan är det ju bara att utgå därifrån, nästa tangent är D, sen E, F, och så vidare. På samma sätt är den tangent direkt till vänster om en "tre-gruppering" F.

Kunna läsa några noter[redigera]

C

I bilden till höger syns ett lågt C och ett högt C, det vill säga, den första och sista tonen i en oktav. Det här visar på att två C syns på samma notskrift.

Det kan för gehörets men även notläsandets skull underlätta om du vet hur ett C låter. Här kommer ett ljudexempel:

 Lyssna

Försök nu orientera dig lite bland tonerna på pianot. Försök att hitta två C. Försök spela alla stamnoterna mellan de två C:na, och försök förstå, att den första efter C är D, sen E, F, och så vidare. På så sätt kommer du förhoppningsvis att utveckla en känsla för både var tonerna sitter, hur noterna är kopplade till dem, och därefter, även kunna läsa noterna i nästa avsnitt. Det finns dock fortfarande en liten viktig detalj kvar att lösa:

Olika tempo[redigera]

Du har, när du lyssnar på musik, förmodligen lagt märke till att alla toner inte spelas i samma tempo. Vissa går fortare, andra går långsammare. Det måste man skriva i noterna - man kan ju inte direkt gissa sig till tempot. Därför finns det lite variation i hur man skriver de olika hastigheterna. En nots hastighet kallas för notvärde. Men för att förstå hur det fungerar är det väsentligt att ta upp en liten detalj.

Takt[redigera]

Låtarna går i så kallade takter. En takt i noter illustreras med hjälp av ett så kallat taktstreck som ser ut såhär: Music-bar.png.

Den här takten kan vara olika lång. Det vanligaste är att man i varje takt räknar till fyra slag, en så kallad fyra fjärdedelstakt, eller 4/4. Takten skrivs i början av notstycket, och symbolen för 4/4 ser ut såhär: 4-4 time signature.JPG alternativt Music-commontime.png

Uttrycka olika tempo[redigera]

Nu vet du hur takten uttrycks. Det viktiga är att varje takt måste vara fylld så att säga. Jag förklarar mer nedan.

Här syns de olika tempon eller notvärden som man kan skriva.

Music notes.png

Siffran under uttrycker hur "mycket plats" varje not tar. Det är rimligt och logiskt att anta, och fullt korrekt, att den noten längst till vänster, som det står "1" under, tar upp en hel takt (om takten går i fyra fjärdedels takt, det vill säga!! Annars blir det annorlunda!). Den heter även stamnot. Den som det står 1/2 under kallas för halvnot, och det går således två sådana på en takt (två halvor = en hel), 1/4 går fyra på en takt, och så vidare.

Detta går ju självklart att kombinera. En takt kan bestå av en halvnot och två fjärdedelsnoter. För att blanda in lite matematik skulle det ju kunna uttryckas:

1/2 + 1/4 + 1/4 = 2/4 + 1/4 + 1/4 = 4/4

Då har vi fyllt en hel takt.

Pauser[redigera]

Sen är det ju så att vi inte alltid spelar konstant. För att fylla upp hela takten i noterna måste man då fylla ut med pauser. Pauserna syns här nedan:

Music rests.png

Siffrorna under fungerar på samma sätt som på noterna ovan.

Nu när vi även har gått igenom detta så är det förmodligen möjligt för dig att spela några lätta låtar. Kolla gärna igenom, och öva på, glosorna!

Gloslista[redigera]

Förutom de som var i förra kursen:
  • notskrift - det sättet man skriver noter på, ed linjer och "prickar" emellan.
  • takt - det mellan två taktstreck', hur mycket man ska "räkna" till i varje takt anges i början av varje stycke.
  • paus - om man inte spelar på något ställe i låten, används för att fylla ut så att varje takt blir "full"
  • notvärde - hur 'lång' en not är, dvs, hur länge man skall hålla ut den