SFI - Svenska för invandrare/Att arbeta nivåöverskridande

Från Wikiversity
Hoppa till navigering Hoppa till sök

I varje undervisningsgrupp finns det elever på olika språknivå, olika ambitionsnivå och olika språkutvecklingstakt. Därför behövs material på olika nivåer och med olika arbetssätt – som leder till språkutveckling för varje kursdeltagare utifrån deras enskilda nivå.

Att lära sig ett andraspråk tar tid, det är de flesta språkforskare överens om. Språk kan delas in i två – BICS och CALP. Basic Interpersonal Communicative Skills är den vardagliga språkförmågan. Det tar i snitt två år att klara av vardaglig muntlig kommunikation. Cognitive Academic Language Proficiency är däremot den kunskapsrelaterade språkbehärskningen – dvs skol-/kunskapsrelaterade språkfärdigheter. Den kan ta fyra, till och med åtta, år att uppnå. Låga förväntningar leder dock till att eleverna passiviseras och utvecklar strategier som döljer det de inte förstår. Förväntningarna spelar stor roll för inlärningen. Goda läsvanor spelar roll för resultatet. Även elevens självbild. I nya läroplanen står att ”läraren ska organisera och genomföra arbetet så att eleven får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling”.

Vi vet att lärare ofta har låga förväntningar på sina andraspråkselever. Dessvärre är det så – att låga förväntningar också ger sämre resultat. Det är lärare med högre förväntningar som får elever med högre resultat.

Utveckling av språket innebär också utveckling av tänkandet. Därför är kreativ språkinlärning enbart av godo.