Syskonkärlek i Wikimediafamiljen?

Från Wikiversity
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Gartoon-Gedit-icon.png
Denna sida är en presentation av projektet och en arbetssida, själva rapporten går att hitta här: User:M0kasc0501/Syskonkärlek i Wikimediafamiljen

Detta är en undersökning som genomförs inom kursen "Informatik A, Wikipedia - Författande, trovärdighet och teknik" vid Mittuniversitetet sommaren 2010. Ansvarig lärare för kursen: Magnus Eriksson

Undersökningen genomförs av Kaj som även redigerar under kontot m0kasc0501 inom ramarna för kursen.

I undersökningen ingår en öppen diskussion där alla kan delta: Syskonkärlek i Wikimediafamiljen?/Gruppdiskussion.

Wikimediafamiljen[redigera]

Även om Wikimedia Foundation är mest känd för Wikipedia så driver de samtidigt flera andra projekt. Vissa hanterar stödsystem och bakgrundsfunktionen, men flera har koncentrerat sig på material som inte passar på Wikipedia, som Wikinews som hanterar nyhetsrapporteringar och Wikibooks som innehåller läromedel och handböcker. De olika projekten varierar sinsemellan i storlek, aktivitet och arbetsätt, både mellan olika projekt och mellan olika språkversioner av samma projekt.

De projekt som huvudsakligen, men inte uteslutande, är intressanta för denna studie ska få en kortare presentation.

Syfte[redigera]

Eftersom de olika projekten skiljer sig distinkt åt i inriktning och arbetsätt men samtidigt ska agera utifrån vissa gemensamma värderingar är det intressant att se hur relationen är mellan de olika projekten, och eftersom Wikipedia är markant den mest kända och mest aktiva av dem är det dessutom intressant att se på relationen till Wikipedia specifikt. De flesta som är aktiva på "syskonprojekten" är även på något sätt aktiva på Wikipedia, medan den absolut största majoriteten av Wikipedias användare endast är aktiva där. Därför ser jag ett intresse i att i första hand se relationen från de mindre projekten perspektiv.

Denna studies syfte är alltså att undersöka de mindre projektens syn på relationen mellan Wikimedias olika projekt i allmänhet och relationen till Wikipedia i synnerhet.

Metod[redigera]

Denna studie kommer ta formen av en kvalitativ intervjustudie, det vill säga att intresset inte ligger i statistiken utan i innehållet. Det som är viktigt är alltså inte hur många som har en viss åsikt, utan att fånga in så många åsikter som möjligt. Därför innehåller studien dels öppna frågor och dels flera olika sätt att samla in åsikter.

  1. Den första insamlingsmetoden utgår från enskilda intervjuer, där deltagare via e-post besvarar tre öppet formulerade frågor.
    • Hur ser du på relationen mellan Wikipedia och [aktuellt projekt]?
    • Hur ser du på relationen mellan Wikipedia och de andra projekten?
    • Hur ser du på relationen mellan Wikimedias projekt i allmänhet?
  2. Den andra insamlingsmetoden har mer formen av gruppintervju och bygger på en öppen diskussion kring samma ämnen som intervjufrågorna behandlade.

Urval[redigera]

Eftersom studien inte söker statistisk fördelning eller representativitet så har inget direkt urval skett. En inbjudan till att delta har lämnats på den centrala kommunikationssidan på den svenska versionen av varje projekt, och varje användare väljer om och hur han/hon vill delta. Det betyder att vissa deltagare kan delta i gruppdiskussionen utan att svarat individuellt, och vise versa.

Anonymitet[redigera]

I själva rapporten kommer all information avidentifieras, men eftersom delar av faktainsamlingen sker öppet kan den som deltar i dessa endast skyddas av den anonymitet som erbjuds av internet och wikisystemet.