Syskonkärlek i Wikimediafamiljen?/Gruppdiskussion

Från Wikiversity
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Detta är en öppen diskussion som kommer utgöra en del av faktainsamlingen till en studie, det är fritt att inom gränserna för huvudämnet öppna nya trådar eller svara på andras inlägg.

Hur ser du på relationen mellan Wikipedia och syskonprojekten samt mellan Wikimedias projekt i övrigt?[redigera]

Vad Wikipedia inte är[redigera]

En frågeställning som jag gärna initierar diskussion om är att material som inte 'platsar' på WP ofta okritiskt skickas/har skickats till de andra projekten. Problem med käll-läget och tveksamheter i upphovsrätten blir ofta konsekvensen för Wikisource. -- Lavallen 10:11, 5 August 2010 (UTC)

Wikisource har ju myckets striktare regler kring sitt innehåll, så jag förstår att problemet blir större där, men jag känner igen det även från Wikibooks. Det blir lätt att syskonprojekten blir en avlastning för material som inte platsar men som man inte riktigt vill radera. Ett annat problem med det här är att även om materialet flyttas över så kommer sällan de användare som arbetet med det med. //Kaj 10:41, 5 August 2010 (UTC)
Materialet märks ju ofta upp och flyttas av någon annan än den användare som skrivit materialet från början. Det görs ju oftast av erfarna WP-användare (men inte nödvändigtvis erfarna WS-användare) som från början inte skulle lägga upp sådant material på Wikipedia öht.
Sedan är det ju det här med hipp-faktorn. Det är 'roligare' att skriva på Wikipedia som ligger högst upp i en Google-sökning. Det leder också till nästa punkt...
(Och, ja, i synnerhet den senaste tiden har vi blivit mycket striktare med vad som ryms på WS, med licens-mallning av varje sida.) -- Lavallen 18:53, 9 August 2010 (UTC)

Vad Wikipedia har blivit (trots allt)[redigera]

En nyhetstjänst. Mål i fotbolls-VM lades in sekunderna efter att de gjordes. Avancerade tabeller över matcher och målgörare etc etc. Samma för Melodifestivalen och får man gissa nu valet. Hur "encyklopediskt" är den typen av material egentligen? Funnes det en appendix-namnrymd vore det kanske befogat, men som en encyklopedisk artikel? Svenska Wikinews lider sotdöden i brist på wiki-skribenter. Har någon någonsin fått upp sv:n: i en Google-sökning? Nej jag trodde inte det heller, och det tror jag förklarar bristen på intresse. -- Lavallen 18:53, 9 August 2010 (UTC) (Som varken är författare eller journalist.)

Jag håller med dig. Jag kan tänka mig att det har blivit bättre på en:n: sedan de i vintras började att aggregeras in i Googles nyheter. Att det lyckades med det berodde bland annat på att de införde flagged revisions. --Ainali 09:34, 15 August 2010 (UTC)
Det blir lite av en ond cirkel av det hela, redigerare söker den prestige som kommer av att delta i ett uppmärskammat projekt, men vill inte göra hästarbetet med att skapa den kritiska massa av material som krävs för att folk ska uppmärksamma projektet. //Kaj 14:53, 15 August 2010 (UTC)
Ja, i början av 2008 uppnådde vi stundom den kritiska massan för att Wikinews skulle vara ett levande projekt. Tyvärr var vi för nära gränsen så att när några försvann gick luften ur projektet. Jag upplevde det som att det behövde vara 5-10 aktiva användare för att hinna rapportera nyheter och hålla bakgrunden i rullning. Se statistiken här. --Ainali 17:24, 15 August 2010 (UTC)
Wow, jag är nummer 3 som "recently active wikireporters"! - På s: tycker jag absolut vi uppnått kritisk massa nu. Det händer saker hela tiden. Det är inte längre bara samma tre användare som redigerar. Vad som lett till detta vet jag inte. LA2's blänkare på Bybrunnen har gett en del, materialet från Nasjonalbiblioteket, Simsalabims genomkörningar för att få bättre OCR, men det förklarar sannolikt inte allt. Något av Medial uppmärsamhet har vi märkt, men det har mest gett besök, färre redigeringar. -- Lavallen 17:47, 15 August 2010 (UTC)

Stöd från Wikimedia?[redigera]

Hur tycker ni Wikimedia hanterar de olika projekten? Finns det någon skillnad i hur resurser (tid, pengar, kunskap, m.m.) fördelas mellan projekten och har Wikimedia försökt lyfta fram/hantera de problem som finns mellan de olika projekten? //Kaj

LA2's (en styrelseledamots) engagemang i Wikisource har väl gjort att det har blivit en del uppmärksamhet för s:'s del. En användare (moi) har fått ekonomiskt stöd för att köpa OCR-programvara med Mönsterigenkänning. Den mängden stöd är väl med marginal i proportion till hur aktiviteten är för delad mellan w: och s:. Även Wikimania har fått ganska stor uppmärksamhet. Så även svenska delen av Commons i viss grad, så sv.Wikipedia är inte ensam om uppmärksamhet och pengar. Relationen wmse: och n:, b:, wikt:, vet jag inget om. -- Lavallen 16:41, 15 August 2010 (UTC)
Just vad gäller den här frågan är Erik Möllers (deputy officer på WMF) presentation från Wikimania i år intressant. Det verkar dock inte som att videoinspelningarna har kommit upp än, men själva presentationen finns där. --Ainali 17:27, 15 August 2010 (UTC)
Ska bli intressant att se inspelningen när den kommer, men vad jag kan utläsa från presentationen verkar framgången ligga i minsta möjliga arbetsbördan med längsta möjliga livstid. Så att wikibooks och wikisource lyckas sämre för att det behövs så mycket arbete innan materialet blir användbart, och wikinews för att där blir materialet "gammalt" väldigt fort (och wikiversity ska vi förmodligen inte ens prata om). Kan man använda det för att förändra förutsättningarna eller är det bara att påpeka oföränderliga skillnader mellan projekten? //Kaj 13:20, 16 August 2010 (UTC)
Vilken arbetsbörda man behöver beror nog främst på hur grundmaterialet ser ut. Att Ctrl-c, Ctrl-v, från SFS/Riksdagen är lätt gjort, och motsvarande på andra WS-projekt sker i stor mängd (inte så ofta på sv: beroende på den lokala policy som gäller för gällande lagar). Material läggs också ofta in direkt efter årsskiftet, när materialet blir fritt. Det knepiga är gamla långa böcker med frakturstil/handstil och knepig teckenuppsättning med dansk-norska åäö, lång-s eller medeltida engelska tecken. Psalmer och dikter är idealt, med relativt korta texter och det finns entusiaster på nätet som redan gjort huvuddelen av jobbet, ofta redan innan materialet blivit så fritt som krävs för WS. -- Lavallen 09:06, 18 August 2010 (UTC)

Språkversionerna[redigera]

Hur ser sammarbetet ut mellan de olika språkversonerna av samma projekt? I mångt och mycket tycker jag att sv.wikibooks ligger närmare sv.wikipedia än en.wikibooks, det är till exempel mycket vanligare att material flyttas från wikipedia än att en engelsk bok översätts. //Kaj 13:20, 16 August 2010 (UTC)

Hej, jag är admin på svenska Wiktionary. Många svenska uppslag på Wiktionary är baserade på Wikipedias inledande ingress. Varför ska man hitta på en ny definition när det redan finns en som är bra? Engelska uppslag kan ibland vara direkt översätta från engelska Wiktionary. Vissa uppslag på andra språk är skapade av interwikilänkarna på Wikipedia. Wikisource används vanligen för citat, stundom även Wikinews. Ordlistor på Wikibooks används också i viss mån, men det är inte många språkböcker som innehåller sådant.
Andra projekt har nog inte särskilt stor användning av Wiktionary. Möjligtvis används vissa definitioner på Wikipedias förgreningssidor, men det är nog allt. Personligen hoppas jag vi får igång svenska Wikiversitetet förr eller senare. Bounce1337 23:13, 17 August 2010 (UTC)
Att översätta material från ett annat projekt är på gränsen till vad som ryms inom WS. Dock finns sådana Wikisource-översättningar i viss grad, men det är inte stort. IW-botarna har som standard inte bot-flagga, så sällan jobbar dom.
Närheten mellan språken i WS-projekten finns dock. Hittar man ett bra material som man vill lägga upp låter man sig inte hindras av att det inte är på svenska, man går helt enkelt till rätt projekt, ofta latin eller engelska. Det som kan vara lite störande är att man inte känner till vad det är för typ av mallar som används på de lokala projekten. Det kan också finnas policy-skillnader mellan projekten om hur slaviskt man ska följa en förlaga. Ska man följa typografiska egenheter, till exempel?
Vi flyttar ibland material som läggs in på fel språk, men det är tveksamt att göra när käll-läget är tveksamt. Vi får tex gång på gång in en finsk text från olika IP, som jag raderat några gånger nu...
När en administratör skulle väljas in på da:WS, kom det flera svenska röster, en fransk, en norsk och till slut en dansk användare. -- Lavallen 09:21, 18 August 2010 (UTC)

Slut på studien, men inte på diskussionen[redigera]

Eftersom deadlinen för studien börjar närma sig så har jag beslutat att avsluta faktainsamlingen, men den här diskussionen kommer fortsätta vara öppen för att göra det möjligt för fortsatta studier, samarbeten och åsiktsutbyten. Tack för att ni har ställt upp och sagt vad ni tycker. //Kaj 09:42, 20 August 2010 (UTC)