Tidslinje över världens historia 1900–1950

Från Wikiversity
 Då till nu   Big Bang   Förhistoria  -3500 -1000 -500 År 1 500 1000 1500 1600 1700 1800 1900 1950 2000
1900-1950 ← 00-talet 1910-talet 1920-talet 1930-talet 1940-talet
Sverige
Värnplikt
1901-2010
Unionen
upplöses 1905

Rösträtt för
män 1909
GV
Riksdag 1914
15 Allmän
rösträtt 1921
25 Ådalen 1931 SAP 1936-76
LO-SAF 1938
Samlingsrege-
ring 1939-45

Tage Erlander
1946-69
Europa
   Sovjet
   England
   Tyskland
   Frankrike
   Spanien/Italien
   Balkan, m.fl.
Ententen 1904 Blodiga söndagen
1905
Balkankrigen
1912-13.


Första världs-
kriget 1914-18.
20 25
NDSAP tar
makten 1933
35 40 45
Nordamerika
   USA
00 05 10 15 20 25 30 35 40 45
Latinamerika
   Brasilien
00 05 Panama-
kanalen 1914
15 20 25 30 35 40 Perón
1946-55, 73-74
Afrika
   Egypten
   Sydafrika
00 05 10 15 20 25 30 35 40 Apartheid
1948-94
Asien
   Mellanöstern
   Indien
   Kina
   Japan
Rysk-japanska kriget
1904-05
05 10 1 5 20 25 30 35 40 45
Oceanien 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45
Globalt
Vetenskap
Teknik, m.m.
Bröderna Wrights
motorflygning 1903
E=mc²
1905

Freud's Psykoterapi
1908
Titanic förliser
1912
Spanska sjukan
1918-20
20 Depression
1929-33
30 35
Andra världs-
kriget 1939-45


USA bombar
Japan 1945.


FN 1945
1900-1950 00-talet 1910-talet 1920-talet 1930-talet 1940-talet